Edustajistovaalikoordinaattori

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) ry hakee edustajistovaalikoordinaattoria syksyn opiskelija- ja ylioppilaskuntien edustajistovaaleihin.

Koordinaattorin tehtävänä on auttaa ja neuvoa KOL:n osastoja ehdokashankinnassa, toimijoiden aktivoimisessa, edustajistovaalimateriaalin ideoinnissa ja toteutuksessa sekä käytännön vaalityön tekemisessä ja muissa esimiehenä toimivan pääsihteerin määrittelemissä edustajistovaaleihin liittyvissä tehtävissä. Tarkka tehtävänkuva tarkentuu sopivan henkilön löydyttyä. Työ sisältää myös matkustamista.

Tehtävässä menestyminen edellyttää hakijalta keskustalaista arvomaailmaa, osastojen tuntemusta, tuloshakuisuutta, hyvää paineensietokykyä ja sosiaalista luonnetta.

Lähtökohtaisesti tehtävän hoitamisesta maksetaan kiinteä 400 euron kertakorvaus ja puhelinetu. Lisäksi on mahdollisuus tulosperustaiseen bonukseen.

Vapaamuotoiset hakemukset 21.5.2015 mennessä sähköpostilla elina.helmanen@keskustaopiskelijat.fi tai postilla Keskustan Opiskelijaliitto, Apollonkatu 11 a 00100 Helsinki. Liittohallitus voi tarvittaessa haastatella hakijoita kokouksessaan 23.5, jolloin myös edustajistovaalikoordinaattori valitaan.

Lisätietoja:
pääsihteeri Elina Helmanen
045-656 9264
elina.helmanen@keskustaopiskelijat.fi


Noora Hammar: Monikielinen työmiljöö tarpeen

Elina Helmanen
26.5.2015
Nyt takana on neljä kuukautta asumista Brysselissä ja ystäviä on löytynyt maasta jos toisestakin. Vaikka Suomi on monelle hankalaa sijoittaa kartalle ja Helsingistä puhuminen saattaa saada aikaiseksi kysymyksen "What is Helsinki?", ei Suomessa asuminen kuitenkaan tunnu mahdottomalta idealta ihmisille. Kiinnostunutta koulutettua työvoimaa olisi kyllä tarjolla.

Antonios Sfakiotakis: Euroopan parlamentin mietintö Bolognan prosessista

Elina Helmanen
20.5.2015
Bolognan prosessi on vuonna 1999 käynnistetty koulutuspoliittinen ohjelma, jonka tarkoitus on yhtenäistää eurooppalaisten maiden korkeakoulutusjärjestelmiä. Tavoitteeseen pyritään luomalla muun muassa vertailukelpoinen järjestelmä tutkintojen ja arvosanojen osalta. Käytössä myös yhtenäinen opintojen järjestelmä opintopisteiden osalta, ECTS. Prosessi on osa laajempaa eurooppalaista integraatiota, eli Euroopan maiden käytäntöjen yhdentymistä. Euroopan unioni on tämän prosessin johtava voima. Bolognan prosessin seurauksena on syntynyt niin kutsuttu eurooppalainen korkeakoulualue (EHEA).

Marie Okkonen: Keskeistä näkemystä edustajistoihin!

Elina Helmanen
15.5.2015
Useimpien ylioppilaskuntien edustajistojen kaksivuotiskausi lähenee loppuaan, ja ensi syksynä järjestetään vaalit uusien valitsemiseksi. Myös opiskelijakunnat valitsevat jälleen syksyllä uudet edustajistot seuraavaksi vuodeksi. Keskustaopiskelijoiden monissa osastoissa on jo tehty suunnitelmia ja jopa rekrytoitu ehdokkaita. Omalla taipaleellani politiikassa on ylioppilaskunnalla ollut suuri merkitys. Olen oppinut valtavasti monenlaisista asioista, aina omien ajatusten ja mielipiteiden esille tuomisesta ja ryhmätyötaidoista vaalikampanjan suunnitteluun ja organisointiin saakka. Koen saaneeni monia taitoja, joista on hyötyä työelämässä sekä kokemuksia, joita muistella loppuelämän ajan. Kiitos kuuluu Joensuun Opiskeleville Keskustalaisille, jotka patistivat minut mukaan epävarmuudestani huolimatta.

Kuka saa ja kenelle annetaan?

Anniina Sippola
9.4.2015
Sisällissodasta jaloilleen kivunneessa Nepalissa on perustuslaista väännetty pitkään ja hartaasti – kohta kymmenen vuotta. Demokraattisen Nepalin tasavallan ensimmäinen kansalliskokous, Constitutional Assembly, valittiin vuonna 2007. Ensimmäistä kansalliskokoukseen asetettaessa päätettiin, että naisilla tulee olla vähintään 1/3 paikoista.

Etelä-Sudan: Sotaa ja sortoa

Elina Helmanen
24.3.2015
Etelä-Sudan on maailman uusin valtio: sillä on ikää vain vajaa neljä vuotta sen itsenäistyttyä 2011. Ennen itsenäistymistään maa oli sodassa ja ihmisiä pakeni sieltä pakolaisina sodan kauhuilta. Osa ihmisistä on palannut sinne itsenäistymisen jälkeen vain löytääkseen maan, joka on jakaantunut kahtia ja joka on yhä sodan kourissa. Sodan osapuolet vain ovat muuttuneet.
Edellinen 1 2 3 ... 10 11 12Seuraava

Keskustan Opiskelijaliitto: Uudistetaan lähiöt

25.6.2015
Keskustan Opiskelijaliitto esittää, että suurten keskusten lähiöt suunnitellaan lähivuosien aikana täysin uudelleen. Kaupunkien päättäjien on laadittava mahdollisimman pian lähiöiden uudelleenrakentamista koskevat strategiat, joilla ohjataan lähiöiden kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Valtion on puolestaan tuettava ja kannustettava kaupunkeja tässä työssä, sillä haaste vaikuttaa myös koko yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen.

NUORKESKUSTA: Perustulo ja hiilivapaa Suomi leikkauslinjan valopilkkuja

27.5.2015
Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat julistavat Suomen kunnostustyöt alkaneeksi. Hallitusohjelman myötä velkaantuminen loppuu ja talouden sukupolvisopimus tulee toteutumaan. Hallituksen ohjelma leikkauksineen sisältää karvaita pettymyksiä, mutta myös muutamia valopilkkuja.

TIEDOTE: Jaakko Mäki-Petäjä KOL:n pääsihteeriksi

25.5.2015
Keskustan Opiskelijaliiton (KOL) uudeksi pääsihteeriksi on valittu 28-vuotias humanististen tieteiden kandidaatti Jaakko Mäki-Petäjä.

Keskustaopiskelijat: Suomi tarvitsee keskustalaisen opetusministerin

22.5.2015
Opetusministerin salkku on vihdoin saatava Keskustalle. Maaliskuussa Suomenmaan toteuttaman kyselyn mukaan pääministerin jälkeen tärkeimpänä salkkuna Keskustan eduskuntavaaliehdokkaat pitävät opetusministerin salkkua. Opetusministeriä painotettiin vahvasti myös puoluevaltuuston puheenvuoroissa ja viimeisimmässä puoluekokouksessa.

Keskustan Opiskelijaliitto & Sosialidemokraattiset opiskelijat: Suomi tarvitsee uuden elinikäisen oppimisen strategian

21.5.2015
European Higher Education Area, eli EHEA- konferenssi kokoontui Armeniassa 14.-15.5.2015. Ministerien tilaisuudessa oli 47 maan korkeakoulutuksesta vastaavat edustajat sekä Euroopan Komission ja Bolognan prosessin neuvottelevat edustajat. Tapaamisessa luotiin suuntaviivoja eurooppalaiselle korkeakoulutusyhteistyölle, Bolognan prosessille.
Edellinen 1 2 3 ... 35 36 37Seuraava

Aleksi Koivisto: Tervehdys vuoden 2026 puoluekokoukselle

13.5.2015
Vuosikymmenen aikana on tapahtunut paljon. Vuosi 2015 jäi historian kirjoihin valtion talouden tervehdyttämisen, sopeutuksien ja muutoksien vuotena. Keskusta rynnisti vaalivoittoon ja Juha Sipilän hallitus teki ne kipeät leikkaukset, jotka tämä valtio tarvitsi. Kuntien tukeminen ja panostukset ennalta ehkäiseviin palveluihin toivat tulosta. Sote-uudistus saatiin lopulta komeasti maaliin ja aluehallinnon uudistuksella saimme tuettua vahvoja maakuntia.

Marie Okkonen: Otetaan nuoret huomioon kampanjoinnissa

8.4.2015
Rakkaat kansanedustaehdokkaat, vaalipäälliköt ja tukiryhmät. Ei varmaan liene tarpeellista teille edes mainita, että vaalipäivä odottelee aivan nurkan takana. Olen saanut seurata positiivisen tekemisen meininkiä, kuullut tulevaisuuteen katsovia puheenvuoroja ja nähnyt, kuinka sosiaalinen media täyttyy värikkäistä ja iloisista kuvistanne.

Hilkka Kemppi: Uuden energian aika

4.3.2015
Suomi kuuluu RECAI-indeksin mukaan maailman vähiten houkuttelevien maiden joukkoon uusiutuvan energian investoijien näkökulmasta vaikka maassamme on huomattavia uusiutuvia luonnonvaroja.
Edellinen 1 2 3 ... 16 17 18Seuraava

TAPAHTUMAT

Alla olevasta tapahtumakalenterista löydät tulevat KOL:n tapahtumat. 

Tapahtumien tarkat kuvaukset, aikataulut ja ilmoittautumislomakkeet löydät Tapahtumat-osiosta.

kol_logo_facebook.jpg
join.gif

fanitus.gif

Suomenmaa-logo.jpg

Osallistu


Kerttu.jpg

KOL verkossa

flickr.gif