Karttunen: Asiattomuudet kuriin!

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) ja Keskustanuoret lähtevät innolla kuukauden päästä käytäviin eduskuntavaaleihin. Keskustalla on yhteensä 43 nuorta ehdokasta.

Tavoitteena on, että tulevassa eduskunnassa on vähintään seitsemän keskustalaista alle 30-vuotiasta kansanedustajaa. 

Pelkkä nuorten kansanedustajien saaminen ei kuitenkaan riitä, vaan tärkeäksi koettuihin asioihin on saatava parannusta. KOL ja Keskustanuoret ovat julkaisseet yhteisen 12 kohdan asiattomuuksien korjausohjelman.

Seuraavassa esittelen muutamia ohjelmasta erityisesti opiskelijoille tärkeitä tavoitteita, jotka on saatava korjattua seuraavan vaalikauden aikana.

Hankalat aikataulut, stressi ja taloudellinen ahdinko ovat arkipäivää monille perheellisille opiskelijoille. On asiatonta, kuinka vähällä opiskelevien vanhempien on pystyttävä elättämään paitsi itsensä myös lapsensa.

Perheellisten opiskelijoiden aseman parantamiseksi opintotukeen on lisättävä 150 euron suuruinen lapsikorotus. Lisäksi opintoraha on sidottava elinkustannusindeksiin.

Myös kielten opiskelua on järkeistettävä. Nuoret kykenevät itse päättämään, mikä on kullekin tarpeellisin kieli. Siksi kielten opiskelu on vapautettava peruskouluissa ja jokaisen annetaan valita ne kielet, joita hän tahtoo oman äidinkielensä lisäksi opiskella.

Varsinkin monille opiskelijoille on arkipäivää, että koti- ja asuinkunta ovat eri puolilla Suomea. Byrokratia asettaa kahdessa kunnassa asuvat hankalaan asemaan, sillä peruspalvelut ovat heille tarjolla vain virallisessa kotikunnassaan.

Suomalaisille on tarjottava mahdollisuus kaksoiskuntalaisuuteen, jotta palvelut voitaisiin tarjota, ja verot jakaa, niin asukkaiden kuin kuntienkin etujen mukaisesti.

Peruskoulun päättyminen tarkoittaa monille nuorille muuttoa kauas kotoa ja ystävistä. Monille muutto on enemmän pakon sanelema kuin oma valinta.

On asiatonta, että nuoret joutuvat jättämään oman kotiseutunsa nuorempina kuin itse haluaisivat. Siksi laadukkaan toisen asteen koulutuksen pitää olla saatavilla jokaisen omalla kotiseudulla.

Liian moni nuori syrjäytyy jäädessään ilman opiskelupaikkaa peruskoulun päätyttyä. On asiatonta, ettei yhteiskunta pysty huolehtimaan nuoriensa mahdollisuuksista edetä opinnoissaan.

On luotava toimintatakuu, jolla luvataan jokaiselle nuorelle joko työ tai opintopaikka viimeistään vuoden sisällä peruskoulun päättymisestä. Nuorille pitää myös löytyä paikka valmistumisen jälkeen. Nuorisotyöttömyydessä on oltava nollatoleranssi.

On asiatonta, että sosiaaliturvan leikkaantumisen, verotuksen kiristymisen ja tulosidonnaisten maksujen yhteisvaikutus voi pahimmillaan viedä kaikki ahkeruudella hankitut lisätulot.

Yhteiskunnan tulee taata, että jokaisesta tienatusta eurosta jää kaikissa tilanteissa vähintään 40 senttiä työntekijälle itselleen. Tämä toteutetaan asettamalla katto verojen, sosiaaliturvan ja maksujen yhteisvaikutukselle. 

 On asiatonta, kuinka heikosti maahanmuuttajien kotouttaminen on Suomessa järjestetty. Tietoa kielestä ja kulttuurista tulisi jakaa välittömästi, kun turvapaikanhakija saapuu Suomeen.

Lisäksi jokaisella maahan tulevalla tulisi olla mahdollisuus saada kantaväestöön kuuluva vapaaehtoinen tukihenkilö, jonka tehtävä olisi opastaa tulijaa maamme tavoissa ja käytännöissä.

On asiatonta, ettei junia saada pysymään aikataulussaan. Pisara-rata on rakennettava ja junaratojen vaihteet on laitettava toimintakuntoon.

Henkilöliikenne tulee avata kilpailulle siten, että turvataan monipuolinen junaliikenne myös kannattamattomilla rataosuuksilla. Junaliikenteen on oltava hinnaltaan kilpailukyistä muuhun liikkumiseen verrattuna.

Julkisen talouden velkaantuminen on saatava vuoteen 2015 mennessä kuriin. On asiatonta kerryttää alati kasvavaa velkataakka työelämään tuleville sukupolville, joilla on täysi työ selvitä jo olemassa olevistakin vaateista, jotka liittyvät ikääntyvän väestön hoitamiseen.

Haluamme haastaa kaikki keskustelemaan näistä asiattomuuksista. Kevään eduskuntavaaleissa ratkaistaan pitkälti se, miten nuoret ja opiskelijat huomioidaan tulevaisuudessa.

Nyt on se aika, kun on kampanjoitava nuorten ja opiskelijoiden paremman huomisen puolesta. Kentälle mars!

Teemu Karttunen
Pääsihteeri
KOL

(Kirjoitus julkaistu Suomenmaassa 16.3.2011)

Share the Post:

Related Posts

Maurin eu-tunti

Tervetuloa kuuntelemaan legendaarista Mauri Pekkarista Keskustaopiskelijoiden webinaariin. Tilaisuudessa Mauri pohjustaa poliittista tilannetta ja vastaa kiperimpiinkin kysymyksiin. Linkki: https://meet.google.com/sqd-exzz-jsk

Read More