Honkonen: Suunta eteenpäin

Kevään ja kesän mittaan on yksi jos toinenkin esittänyt monenkirjavia arvioitaan keskustan vaalitappiosta, puolueen nykytilasta ja näihin johtaneista syistä.

Perusteellista analyysia on peräänkuulutettu ja syyttävät sormet osoitelleet milloin kehenkin.

Keskustalaisen kansanliikkeen on aika katsoa eteenpäin ja mennä eteenpäin. Turhalle syyttelylle ei ole enää sijaa.

Kovinkaan moni ei ole vielä tätä oivaltanut, kuten viime aikaista keskustelua tämänkin lehden palstoilta seuranneena voin todeta. Keskustassa on laitettava uusi vaihde päälle.

Kokoan yhteen nuorkeskustalaista opiskelijaa vahvimmin puhutelleet uuden nousun eväät. Nämä eväät ovat keskustan vahvuuksia, useat ovat olleet jo menneessä ja ovat sitä myös tulevassa.

”Keskustalainen kansanliike on aina ollut armoton keskustelija”, näin totesi viime keväänä entinen ministeri ja kansanedustaja Tytti Isohookana-Asunmaa Oulun keskustaopiskelijoiden järjestämässä aateseminaarissa Oulussa.

Menneinä vuosina aina paikallisosastotasolta puoluejohtoon on osattu keskustella, haastaa näkemyksiä ja tarvittaessa kritisoitukin puolueen toimintaa.

Viime kuukausina esiintynyt syyttely on kaukana rakentavasta keskustelusta.

On opittava uudelleen keskustelemaan, tähän on löydettävä uusia keinoja. Tässä puoluejohto on tärkeässä asemassa.

Keskustelevan kansanliikkeen johdon on sallittava myös kriittinen keskustelu ja kuunneltava. Vain keskusteleva kansanliike on osiensa summa.

Ohjelmatyö on osa keskustelua, jota puolue järjestöllisenä toimijana sisällänsä käy.

Menneinä aikoina puolueen poliittiset ohjelmat puitiin läpi aina osastotasolta alkaen puoluehallitukseen. Ohjelmatyö on kuihtunut, eikä se enää keskusteluta entiseen malliin.

Uusia ohjelmatyön muotoja onkin etsittävä. Tässä hyvänä apuna on puolueen nuoriso- ja opiskelijasiipi, jossa intoa ja paloa ohjelmalliseen ilotteluun ja haastamiseen löytyy.

Hyvä ja perusteellinen, kannattajien tuntoja mukaileva ja yhteiskuntaa uudistava ohjelmatyö on keskustan vahvuus ja edellytys menestyksekkään politiikan harjoittamiselle niin oppositiossa kuin hallitusvastuussakin.

Järjestökone elää menneessä, yskii. Osastot eivät toimi. Tuttu hokema.

Politiikka ja yhdessä tekeminen on nostettava keskiöön.

Järjestörakennetta ei uudisteta ellei ole jotain tarjota tilalle. Tässä nuorten tulee toimia suunnannäyttäjinä ja uudistaa toimintamuotoja ja järjestörakennetta.

On elintärkeää että kokeneemmat järjestötoimijat siirtävät osaamistaan nuorille ja antavat tilaa näille. Uusien toimintamuotojen etsiminen lähtee järjestöväestä itsestään.

Tämän lehden palstoilla on kehotettu toimimaan itse, toivomisen sijaan. Yksi toimija saa paljon aikaan, kuten omassa piirissäni Keski-Suomessa viime viikolla jälleen huomasin.

Jokaisen on itsensä tartuttava toimeen odottamisen sijaan. Näin innostuvat muutkin.

Aatteen kirkastamista on vaadittu. Aatteellisuus on hukassa tai aatetta ei ole.

On tuotava selkeästi esiin, mitä on keskusta-aate ja mitä se voi tarjota nykysuomalaisille.

Köyhän asian ja Alkion nimen hokeminen on turhaa, jos ei määritellä mitä on köyhän asian hoitaminen ja alkiolaisuus tämän päivän Suomessa.

Keskustan on selvitettävä itselleen se, mitä annettavaa aatteellamme on tälle yhteiskunnalle tulevaisuudessa.

On turhaa päivästä toiseen huutaa Suomenmaan palstoilla aatteen unohtumista, jos ei selvennetä mitä aatteemme tarjoaa meidän ajallemme. Näin on toimittu aiemminkin, hyvin tuloksin.

Tehty politiikka on päämäärä mihin lopulta järjestön eteen tehty työ johtaa.

Keskustan historiassa on tehty useita suuria, suuntaa muuttaneita päätöksiä lähes yksimielisesti, sellaisiakin mistä puolueen kannattajat eivät ole pitäneet.

Keskustalainen hyväksyy ikävänkin päätöksen, jos se on järkevästi hänelle perusteltu. On muistettava ketä kannattajat ovat ja miten he ajattelevat.

Keskustan äänestäjä toivoo keskustalaista politiikkaa. Muunlaista ei järjellisestikään perusteltuna hyväksytä. Tulokset näkyvät.

Mitä sitten on keskustalainen politiikka?

Lyhyen, mutta vakuuttavimman vastauksen kertoi minulle hiljattain eräs kokenut ja tunnustusta ansaitseva konkari:

”Keskusta-aatteen tärkein anti tälle ajalle on ihmisten asioiden hoitaminen”

Se on sitä mitä keskusta osaa: kuunnella ihmisten huolet ja pyrkiä kaikin yhteiskunnallisin toimin tekemään kaiken voitavansa niiden eteen.

Petri Honkonen

Keskustan Opiskelijaliiton
liittohallituksen jäsen

(Kolumni julkaistu Suomenmaassa 31.8.2011)

Share the Post:

Related Posts