KOL: Opiskelijoiden asumistilanne korjattava

LIITTOKOKOUSKANNANOTTO

 

13.12.2011

 

KOL: Opiskelijoiden asumistilanne korjattava

 

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) vaatii opiskelijoiden asumistilanteen helpottamiseksi laajempaa erityisasuntotuotannon tukemista. KOL painottaa valtion roolia erityisasuntotuotannon lisäämisessä ja korostaa samalla uudisrakentamisen muitakin hyviä vaikutuksia, kuten työllisyyden lisääntymistä.

 

Kaupunkeja on vaadittava kaavoittamaan enemmän tilaa asunnoille, jotta myös erityisasuntoja voidaan rakennuttaa halutuille ja arvonsa säilyttäville alueille. Näin tasapainotetaan kaupunkialueiden asukaspohjaa. Kaavoitusta lisäämällä myös tonttimaiden hintataso säilyy kohtuullisena.

 

KOL vaatii valtion investointituen määräaikaista nostamista viideksi vuodeksi kymmenestä prosentista viiteentoista. Tämä kannustaisi rakennuttajia uusiin projekteihin. Samalla vuokra-asumisen pitkän aikavälin kustannukset laskisivat. Rakentamisen lisääminen hillitsisi taantuman vaikutuksia muillakin kuin rakennusalalla ja noudattaisi Asumisen rahoitus- ja kehittämiskeskuksen (ARA) uudisrakentamisen suosimisen periaatteita, joissa korostuu erityisesti rakennuskannan energiatehokkuuden lisääminen.

 

Lisätietoja:

 

Liittohallituksen jäsen Joonas Könttä, 040 5627598

Jaa tämä artikkeli