Mäkitalo: Opiskelijalla on jo kevättä rinnassa

Aurinko paistaa, lumet sulaa ja kesän odotus alkaa.

Ihmiset miettivät kesäloman ajankohtaa, mitä tehdä lomalla ja mihin matkustaa.

Opiskelijoilla kuitenkin kevät tarkoittaa myös aikaa, kun murehtiminen kesän toimeentulosta painaa päälle. Millä maksetaan vuokra kesällä, mistä rahat elämiseen?

Vaihtoehtoina opiskelijoilla on kesätyön hakeminen tai kesäopintojen suorittaminen. Lomaa opiskelijoilla luonnollisesti ei juurikaan ole varaa pitää.

Oman alan töiden tai ylipäätänsä minkään töiden saaminen on haastavaa ja maaliskuun lähetessä loppuaan aikaakaan ei enää ole paljoa. Opiskelu ei ole vain luennoilla istumista ja tenttien suorittamista.

Työuraan siirtymisen kannalta on tärkeää, että opiskelija saa käytännön kokemusta työelämästä, pääsee kehittämään ja kokeilemaan koulussa opittuja tietoja sekä taitoja oikeassa elämässä.

Opiskelijoille tulisi olla tarjolla riittävästi harjoittelu- ja kesätyöpaikkoja, joissa annetaan riittävästi haasteita sekä maksetaan oikeudenmukainen korvaus. Valitettavasti asiat eivät näin hyvin ole kaikkialla.

Opiskelijoiden palkkaaminen on yritykselle sijoitus tulevaisuuteen.

Ideaalissa maailmassa työelämä, opiskelija ja koulu tekevät yhteistyötä ja yhdessä rakentavat opiskelijalle valmiudet ja työkalut toimia työelämässä. Samalla työelämä saa haluamansalaisen työntekijän palvelukseensa.

Tällä hetkellä korkeakouluissa ei ole riittävästi tarjolla mahdollisuuksia opiskella kesällä ja sillä tavoin kesäopintotukea nostamalla mahdollistaa kesäajan toimeentulo sekä edistää opintojaan järkevällä tavalla.

Esimerkiksi niin sanottu kolmas lukukausi toisi joustavuutta opintoihin ja mahdollistaisi nopeamman etenemisen opinnoissa. Se ei välttämättä sulkisi pois mahdollisuutta kesätöihin, vaan antaisi mahdollisuuden opiskelijoille tehdä kesällä opintoja tarpeen mukaan.

Heikko kesätyötilanne yhdistettynä kesäopintojen huonoon tarjontaan on yhtälö, jossa opiskelija heittää neljä kuukautta hukkaan tulevaisuuden kannalta sekä joutuu kamppailemaan toimeentulon kanssa tarpeettomasti.

Opiskelijoiden toimeentulon kannalta asumiskustannukset ovat suurin kuluerä.

Opintotuen asumislisä ei ole pysynyt muun kehityksen tahdissa ja ei useinkaan ole riittävä mahdollistamaan opiskelijan toimeentulon pelkällä opintotuella.

Yhteiskunta tuntuu unohtavan, että opiskelijoiden on asuttava myös kesäisin jossakin, sillä asumisen tukeminen opiskelijoille katkeaa kesän ajaksi. Monta kertaa eri opiskelijajärjestöt ovat puhuneet ympärivuotisen asumisen tukemisen puolesta.

Vaihtoehtoina on esitetty muun muassa opiskelijoiden liittämisestä yleisen asumistuen piiriin, mutta usein tämän tyyppiset keskustelut ja aloitteet ovat kaatuneet kahden eri ministeriön kykyihin tehdä yhteistyötä.

Lukuvuosi kuitenkin on lähenemässä loppuaan ja kaikesta huolimatta myös opiskelijat odottavat innolla kesän tuloa.

Vapun aikoihin kevään opinnot alkavat olla loppusuoralla ja opiskelijat pääsevät juhlimaan kulunutta työrupeamaansa.

Onnekkaimmilla on jo kesätyö hankittuna ja into päästä kehittämään osaamistaan on korkealla. Muille toivotan vielä onnea työ- tai harjoittelupaikan saantiin ja toivotan hyvää sekä antoisaa kevättä ja kesää kaikille opiskelijoille.

Jyrki Mäkitalo
KOL:n liittohallituksen jäsen

Kirjoitus on alunperin julkaistu Suomenmaassa http://www.suomenmaa.fi/kolmossivu/opiskelijalla_on__jo_kev%C3%A4tt%C3%A4_rinnassa_5739242.html

Share the Post:

Related Posts