Poliittiset opiskelijajärjestöt: Ammattikorkeakoulutuksen laatu voidaan vielä turvata

KANNANOTTO 28.5.2012

JULKAISUVAPAA HETI

Poliittiset opiskelijajärjestöt: Ammattikorkeakoulutuksen laatu voidaan vielä turvata

Allekirjoittaneet poliittiset opiskelijajärjestöt vaativat lisäleikkauksia ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoihin.

Valtion budjettiraamia neuvoteltaessa ammattikorkeakoulujen aloituspaikkoja vähennettiin valtakunnanlaajuisesti 2030. Poliittiset opiskelijajärjestöt vaativat selviä lisäleikkauksia aloituspaikkoihin, jotta asetetut säästötavoitteet voidaan saavuttaa ilman koulutuksen laadun laskua.

”On tärkeää, että meillä on laadukasta korkeakoulutusta myös jatkossa.  
Paras ja tehokkain tapa varmistaa koulutuksen laatu, leikkaamatta muista resursseista, on yksiselitteisesti aloituspaikkojen vähentäminen”, huomauttavat puheenjohtajat.

Työelämään korkeakoulutettavien tulevaisuutta ei saa vaarantaa vain lyhyen tähtäimen voittoja tavoittelemalla. Tilannetta pitää pystyä tarkastelemaan pitkäjänteisemmin. Syksyn tavoite- ja tulosneuvotteluissa tulee määritellä korkeakoulukohtaiset lisäleikkaukset. Opetus- ja kulttuuriministeriön ohjauselementeistä TASO-neuvottelut kohdistavat ohjausvaikutukset parhaiten korkeakoulu- ja koulutusalakohtaisesti. Näin ollen näissä neuvotteluissa voidaan juustohöylän sijaan keskittyä täsmäleikkauksiin kannattamattomien koulutusohjelmien aloituspaikkojen vähentämiseksi. Koulutusohjelmien lakkautuspäätösten on pohjauduttava tarkkoihin selvityksiin ja arvioihin työvoiman tarpeesta, koulutuksen laadusta, työllistymisestä ja tehokkuudesta.

”Nyt toteutettavat aloituspaikkaleikkaukset eivät riitä. Tarvittavien säästöjen saavuttamiseksi on pakko leikata yksikköhinnoista ja siten koulutuksen laadusta. Onko tämä opiskelijan etu?”, kysyvät puheenjohtajat.

Tulevassa ammattikorkeakoululakiuudistuksessa on äärimmäisen tärkeää säätää ammattikorkeakouluille lakisääteisen oikeushenkilön asema, jotta korkeakoulut voivat joustavammin ja paremmin säädellä koulutuksen suunnitteluaan alakohtaisesti vastaamaan alueellista tarvetta.

”Muistakaa arvoisa ministeri Gustafsson, että nyt tehdään valinnat ja päätökset tulevaisuuden ammattikorkeakoulutuksesta. Tällaiset päätökset tulee tehdä harkiten.”, linjaavat puheenjohtajat.

Helsingissä 28.5.2012

Akseli Hakala, puheenjohtaja
Kokoomuksen opiskelijaliitto Tuhatkunta

Sarita Niemi, puheenjohtaja
Sosialidemokraattiset opiskelijat ? SONK

Petri Honkonen, puheenjohtaja
Keskustan opiskelijaliitto – KOL

Hanna Hakko & Aleksi Laine, puheenjohtajat ViNO ? Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto

Matias Kallio, puheenjohtaja
Liberaalit opiskelijat LSK

Lisätietoja:

Akseli Hakala, Kokoomusopiskelijat (044-7760773), akseli.hakala@kokoomusopiskelijat.fi

Sarita Niemi, SONK (045-1129299), puheenjohtaja@sonk.fi

Petri Honkonen, KOL (050-3897260), petri.honkonen@keskustaopiskelijat.fi

Hanna Hakko, ViNO (050-3040180), hanna.hakko@vino.fi

Matias Kallio, LSK (040-8423928), matias.kallio@liberal.fi

Jaa tämä artikkeli