KOL: Katainen, ota mallia Norjasta, älä Neuvostoliittosta

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) ry vaatii Norjan mallia
opintolainojen anteeksiannosta Suomeen. Norjassa osa alueista on
muuttotappion tai kroonisen työvoimapulan takia nimetty
erityisalueiksi. Tällaiselle alueelle muuttanut ja työllistynyt saa
anteeksi opintolainapotistaan 10% vuodessa. Tavoitteena on ollut luoda
näiden alueiden elinkeinoelämälle paremmat edellytykset löytää
koulutettua työvoimaa ja poistaa näin pullonkaula elinkeinoelämän
kehityksessä.

– Jyrki Kataisen mielestä koko maan pitäminen asuttuna on
vanhanaikaista. Miksi sitten niin kovin moni suomalainen haluaisi
muuttaa maaseudulle, jos töitä löytyisi ja niin moni muuttotappioalue
potee pulaa koulutetusta työvoimasta, tivaa KOL:n puheenjohtaja Petri
Honkonen.

Tämän Norjassa toimivaksi havaitun mallin kustannukset pysyisivät
varsin kohtuullisina, kun ottaa huomioon samalla merkittävästi
paranevat edellytykset kasvulle ja yritteliäisyydelle. Mallin
seurauksena myös koulutetulta väestöltä ja yrityksiltä perittävät
korkeat kunnallis- ja yhteisöverot jakaantuisivat hieman tasaisemmin
maassamme. Malli myös vähentäisi pendelöintiä maakuntakeskuksista
pienempiin kuntiin.

– Elinkeinotoiminnan kasvun ehdoton edellytys on osaavan työvoiman
tarjonta. Keskustaopiskelijoiden tarjoamalla mallilla saataisiin
varmasti lisättyä metropolien ulkopuolisen Suomen houkuttelevuutta
koulutetun kansan silmissä, uusia yrityksiä ympäri Suomea ja
helpotusta esimerkiksi paikalliseen lääkäripulaan, valaisee KOL:n
liittohallituksen jäsen Jaakko Mäki-Petäjä.

Norjassa erityisalueeksi pääsyn edellytyksenä on ollut
poikkeuksellisen raskas muuttotappio, ikärakenne tai
työttömyystilanne. Samat kriteerit toimisivat Suomessakin,
vähennysprosentiksi KOL ehdottaakin 30% jäljellä olevasta
lainasummasta vuodessa, ehtona olisi asuminen ja työnteko
erityisalueeksi määritellyssä kunnassa. Keskustaopiskelijat toivoo
maan hallituksen tekevän korjausliikkeen harjoitettuun linjaan ja
ryhtyvän toimiin koko maan kehittämiseksi ja vaikeuksissakin olevien
kotikuntien pitämiseksi elinvoimaisina.

Lisätietoja:

Petri Honkonen
KOL:n puheenjohtaja
petri.honkonen(at)keskustaopiskelijat.fi
050 389 7260

Jaakko Mäki-Petäjä
KOL:n liittohallituksen jäsen
makipeja(at)mail.student.oulu.fi

Jaa tämä artikkeli