Honkonen: Keskusta johtamaan sosiaaliturvan uudistamista

Suomen kauppatase painui alkuvuodesta lähes miljardin miinukselle. Lama ei tunnu taittuvan millään, työttömyys kasvaa yhä ja toimeentulo-ongelmat lisääntyvät.

Selviytyminen 1990-luvun lamasta tapahtui valtiontalouden voimakkaan vakauttamisen ja uuden kasvun kautta. Ahon hallitus aloitti tuolloin uudistuksillaan sosiaalipolitiikan suuntaamisen perusturvan suuntaan. Lipposen hallitukset kuitenkin käänsivät laivan entistä tiukemmin kohti ansiosidonnaista sosiaaliturvaa.

Tälle reitilleen on sosiaalipolitiikan laiva jäänyt, Kataisen-Urpilaisen hallitus korotti ansiosidonnaista työttömyysturvaa enemmän kuin peruspäivärahaa.

Onko tämä oikeaa kehitystä, siitä en ole varma.

Ansiosidonnainen työttömyysturva rakentui ajalla, jolloin Suomessa vallitsi lähes täystyöllisyys. Työttömyys oli tuolloin lyhytaikaista, näin oli työttömyysturvankin tarve ja järjestelmä toimi hyvin.

1990-luvun lamassa jokin muuttui. Suuri pitkäaikaistyöttömien joukko tuli pysyväksi osaksi työmarkkinoita ja alettiin puhua kannustinloukuista. Viimesijaisen toimeentuloturvan eli toimeentulotuen nostajien joukosta tuli pysyviä. 

Palkansaajien joukko 2000-luvulla on entisestään pienentynyt ja keskipalkkataso on noussut hurjasti. Työttömien asema on huonontunut jatkuvasti. Työttömillä kun ei ole ammattiyhdistysliikkeen kaltaista edunvalvojaa.

Työelämän rakenteet ovat myös muuttuneet. Kokoaikaisten työsuhteiden osuus vähenee. Yrittäjyys, osa-aikaiset työsuhteet ja vuokratyö yleistyvät vuosi vuodelta.

Perinteinen sosiaaliturva on auttamattomasti vanhentunut ja kykenemätön vastaamaan sirpaleistuvaan työelämän ongelmiin. Sosiaalidemokraateille nykymalli käy, takaahan se työmarkkinajärjestöjen vallan jatkossakin.

Harva lienee huomannut että keskustan virallinen linja on Lahden puoluekokouksessa hyväksytyn aloitteen mukaisesti edistää perustulon käyttöönottoa.

Nykymuotoinen sosiaaliturva palvelee vain työmarkkinajärjestöjen etua, ei väestön valtaosan etua. Sosiaaliturvan ja ansioiden kytkös tulee poistaa. Ensivaiheessa luovutaan työttömyyskassamaksujen verovähennysoikeudesta ja uudistetaan sosiaaliturvajärjestelmä perustulopohjaiseksi.

Keskustalainen malli perustulolle on negatiivisen tuloveron malli, jossa kaikille, koko väestölle maksettava perustulo, leikkaantuu verotuksen kautta pois jos ansiot kasvavat suuriksi. Loukkuja ei ole.

Tällöin kaikki työn vastaanottaminen on kannattavampaa kuin ennen. Vaikutukset kansantalouteen ja työmarkkinoihin olisivat mittavat. Työvoiman tarjonta lisääntyisi huomattavasti.

Keskustan on otettava johtoasema uudistavassa sosiaalipolitiikassa. Vanhat rakenteet ovat tulleet tiensä päähän ja sosiaalipolitiikkaa on kehitettävä kansalaisten, ei valtarakenteiden ehdoilla. Perustulo on köyhän asiaa.

Petri Honkonen

Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja

(Kirjoitus on julkaistu Suomenmaassa 14.11)

Share the Post:

Related Posts

Maurin eu-tunti

Tervetuloa kuuntelemaan legendaarista Mauri Pekkarista Keskustaopiskelijoiden webinaariin. Tilaisuudessa Mauri pohjustaa poliittista tilannetta ja vastaa kiperimpiinkin kysymyksiin. Linkki: https://meet.google.com/sqd-exzz-jsk

Read More