Poliittiset opiskelijajärjestöt: Lukukausimaksut rapauttavat kansainvälistymisen

Poliittiset opiskelijajärjestöt tyrmäävät 119 kansanedustajan allekirjoittaman lakialoitteen mahdollisuudesta periä maksimissaan 12 000€ lukukausimaksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta. Järjestöjen mielestä lukukausimaksut olisivat merkittävä takaisku sille koulutukselliselle tasa-arvolle, josta Suomi maailmalla tunnetaan. Maksuton koulutus on ollut Suomelle merkittävä kilpailuetu, ja myös tuore lukukausimaksukokeilu on osoittanut, ettei suomalainen korkeakoulutus ole lukukausimaksuilla tavoittanut maksavaa asiakaskuntaa.

“Käytössä ollut maksukokeilu on epäonnistunut täysin, sillä se on samanaikaisesti vähentänyt kansainvälisten opiskelijoiden määrää ja lisännyt kustannuksia suhteessa kerättyihin maksuihin”, huomauttavat puheenjohtajat.

Naapurimaassamme Ruotsissa kokemukset lukukausimaksuista ovat olleet erittäin huonot. Ruotsissa vuonna 2010 käyttöön otetut lukukausimaksut EU- ja ETA-alueen ulkopuolisilta opiskelijoilta ovat romahduttaneet näiltä alueilta tulevien opiskelijoiden määrää 80%.

Tilastokeskuksen tutkimuksen (2007) mukaan ulkomaiden kansalaisista 67% olivat vielä vuoden päästä valmistumisesta Suomessa, ja heistä 73% työelämässä. Nämä ihmiset tuovat Suomelle osaamista ja verotuloja. Ne henkilöt, jotka eivät valmistumisen jälkeen jää Suomeen vievät suomalaista viestiä maailmalle ja näin suomalaisen korkeakoulujärjestelmän tunnettuus ja arvostus kasvaa globaalisti.

“Suomen väestön huoltosuhde heikkenee jatkuvasti ja tarvitsemme ulkomaalaista työvoimaa. Suomen on aika keskittää energiansa ulkomaalaisten tutkinto-opiskelijoiden kotouttamiseen ja työllistämiseen Suomeen opintojen aikana sekä valmistumisen jälkeen, sen sijaan, että aikaa kulutetaan lukukausimaksujen, stipendijärjestelmien ja muiden toimimattomien järjestelmien luomiseen, jotka karkottavat kansainväliset tutkinto-opiskelijat Suomesta kokonaan”, ärähtävät puheenjohtajat.

Jirka Hakala,
jirka.hakala@keskustaopiskelijat.fi, 044 057 9995
Keskustan Opiskelijaliitto ry (KOL)

Matias Kallio,
matias.kallio@liberal.fi, 040 842 3928
Liberaalit Opiskelijat LSK ry

Anette Karlsson,
puheenjohtaja@sonk.fi, 045 112 9299
Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry

Antti Kettunen,
puheenjohtaja@vasemmisto-opiskelijat.fi, 044 076 3351
Vasemmisto-opiskelijat ry

Veli-Matti Partanen,
veli-matti.partanen@vino.fi, 050 596 6367
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry

Maria Ohisalo
maria.ohisalo@vino.fi,
Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry

Jaa tämä artikkeli