Keskustan Sipilä ja Keskustaopiskelijoiden Hakala: Työurien alkupään tyhjäkäynnistä päästävä eroon

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä vastaanotti tänään Keskustan Opiskelijaliitolta tilaamansa toimenpideohjelman, jonka toteuttamisen uskotaan pidentävän työuria alkupäästä. Tavoitteena on yhden vuoden pidennys työuran alussa. Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Jirka Hakalan luovuttama ohjelma sisältää 39 toimenpidettä toteutettavaksi toisen asteen oppilaitoksissa, puolustusvoimissa, korkea-asteella sekä lainsäädännössä. Myös opintotukeen esitetään muutoksia.

– Korkeakouluun suuntaavilla nuorilla tauko opinnoissa kestää keskimäärin 30,4 kuukautta, mikä on huomattavasti pidempi aika kuin muissa Pohjoismaissa ja yli kaksi kertaa pidempi aika kuin Saksassa. Tyhjäkäynnin vähentäminen opintoasteelta toiselle siirryttäessä nopeuttaa työelämään pääsyä. Keskustan Opiskelijaliiton esittelemässä toimenpideohjelmassa on useita toteuttamiskelpoisia esityksiä. Toivon, että hallitus ryhtyy toimeen tässä asiassa torstain kehysriihessä, toteaa Keskustan puheenjohtaja Sipilä.
Keskustaopiskelijat uskovat nuorten löytävän tiensä opintojen pariin nopeammin muun muassa lisäämällä huomattavasti toisen asteen opinto-ohjausta sekä korostamalla toisen asteen tutkinnon merkitystä opiskelijavalinnassa. Muutetaan kutsunnat myös naisia koskevaksi ”välitarkastukseksi”, johon sisältyy opinto- ja uraohjausta sekä uudistetaan pääsykoejärjestelmää niin sisällöltään kuin toteutukseltaankin.

– Suomella ei ole enää varaa jättää nuoria yksin uravalintoja tehtäessä, sillä oman paikkansa löytäminen opinnoissa ja työelämässä on monimutkaisempaa kuin koskaan. Valinnan vaikeuden lisäksi opiskelijavalinnan tehottomuus ja pääsykoekirjojen ulkoa opetteluun perustuvat vanhanaikaiset valintakokeet siirtävät opintojen aloittamista jopa vuosilla, muistuttaa Keskustaopiskelijoiden Hakala.
Korkeakouluopintoja Sipilä ja Hakala nopeuttaisivat erityisesti ottamalla käyttöön kesälukukauden sekä siirtymällä entistä enemmän ajasta ja paikasta riippumattomaan virtuaaliseen opiskeluun ja sähköisiin oppikirjoihin. Opintotukeen Keskustan Opiskelijaliitto esittää nykyisen mallin ongelmien korjaamista ottamalla käyttöön muun muassa valmistumiseen selkeästi kannustava opintolainahyvitys määräajassa valmistuville sekä huoltajakorotus perheellisille opiskelijoille.

– Opintojen nopeuttamiseksi on tehtävissä paljon. Opintotuesta riitelemisen sijaan päähuomio täytyy kiinnittää siihen, miten opintojen pariin siirrytään tuntuvasti nopeammin ja opiskelua modernisoidaan. Opintotukijärjestelmän ja koko hyvinvointiyhteiskunnan rahoittaminen ovat vaakalaudalla, jos työuria ei reippain ottein pidennetä, toteavat Sipilä ja Hakala.

Linkki toimenpideohjelmaan:  http://www.keskusta.fi/loader.aspx?id=b914b887-1094-4009-a20f-9b0d7fbc3ef3

_____________________________________________

Lisätietoja: Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Jirka Hakala p. 050-3897260
                 puoluejohdon neuvonantaja Riina Nevamäki p. 040-7052593

Jaa tämä artikkeli