Poliittiset opiskelijajärjestöt: Kyllä koulutusviennille, ei maksujen tuonnille!

Poliittiset opiskelijajärjestöt ovat tyrmistyneitä yliopistorehtoreiden keskuudessa vallitsevasta lukukausimaksuille myönteisestä ilmapiiristä. Alman maakuntalehtien kyselyssä useat rehtorit ilmoittivat kannattavansa maksuja EU- ja ETA-alueen ulkopuolisille tutkinto-opiskelijoille.

Rehtorien piiristä on kuulunut myös myönteistä suhtautumista suomalaisille opiskelijoille asetettavia lukukausimaksuja kohtaan. Tämä enteilee järjestöjen puheenjohtajien mielestä huolestuttavaa kehitystä, jossa lukukausimaksut olisivat jatkossa osa suomalaista koulutuspolitiikkaa.

Rehtorit perustelevat maksuja kansainvälistymisellä. Poliittiset opiskelijajärjestöt ovat vakuuttuneita, että maksut eivät lisäisi kansainvälistymistä. Tätä puoltavat naapurimaidemme kokemukset lukukausimaksuista. Ruotsissa ja Tanskassa lukukausimaksuihin siirtyminen on romahduttanut EU- ja ETA-maiden ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden määrää. Ruotsissa määrä on ollut jopa 80 prosenttia vähäisempi verrattuna aiempiin vuosiin. Ruotsissa ja Tanskassa suurin osa mainituista opiskelijoista saa lukukausimaksuista vapauttavan stipendin. Norjan valtiovarainministeriön laskelmien mukaan lukukausimaksuihin siirtyminen olisi Norjalle kansantaloudellisesti tappiollista.

Lukukausimaksuja ajavat tahot perustelevat usein maksuja myös koulutusviennillä, mutta päättelyketju on järjestöjen mielestä kestämätön.

“Koulutuksesta voikin muodostua Suomelle hyvä vientivaltti, mutta sen maksuttomuudesta opiskelijoille tulee pitää kiinni ja koulutuksen maksajana tulee aina toimia joko julkinen tai yksityinen yhteisö. Koulutusviennillä voidaan parhaimmillaan viedä myös koulutuksellista tasa-arvoa ja mahdollisuuksia”, painottavat järjestöjen puheenjohtajat.

Liberaalit Opiskelijat – LSK
Elin Blomqvist, elin.blomqvist(at)liberal.fi, +358 40 775 3040

Keskustan Opiskelijaliitto
Jirka Hakala, jirka.hakala(at)keskustaopiskelijat.fi, +358 50 389 7260

Sosialidemokraattiset Opiskelijat – SONK ry
Anette Karlsson, puheenjohtaja(at)sonk.fi, +358 45 112 9299

Vasemmisto-opiskelijat ry
Antti Kettunen, puheenjohtaja(at)vasemmisto-opiskelijat.fi, +358 44 076 3351

Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto ViNO ry
Veli-Matti Partanen & Maria Ohisalo, puheenjohtajat(at)vino.fi, +358 50 596 6367, +358 40 703 4185

Jaa tämä artikkeli