Ylitalo: Nuoret ratkaisevat Euroopan tulevaisuuden

Euroopan talouskriisi, työttömyys, liian hidas reagointikyky, nationalismin nousu, liian suuret maataloustuet, yhteisten tavoitteiden puute… Listaa voisi jatkaa vielä pidemmällekin.

Muun muassa nämä edellä mainitut epäkohdat nousivat esiin Euroopan liberaalinuorten järjestämässä seminaarissa huhtikuun lopussa Tallinnassa. Nuorisoa selkeästi pännii nykyisen Euroopan tila.

Ympäri Eurooppaa kotoisin olevat liberaalinuoret ovat pääasiassa aina samalla aaltopituudella näissä tapahtumissa toistensa kanssa.

Myönnettäköön kuitenkin se, että kyseisessä seminaarissa mielipide-erot kasvoivat ajoittain hyvinkin suuriksi, sillä ratkaistavat ongelmatkin olivat mitä monimuotoisimpia. Nuorilla oli seminaarin tiimellyksessä kova halu ratkaista näitä epäkohtia.

Halu saada aikaan muutosta on yksi tärkeimmistä keinoista nostaa Eurooppa jälleen takaisin jaloilleen. Poliittinen aktiivisuus on tärkeä osa prosessia, koska sen avulla voimme vaikuttaa asioiden kulkuun. Puolueiden poliittisilla ohjelmilla on tärkeä merkitys aktiivisuuden nostossa.

Meillä kaikilla on tarvittavat avaimet käsissämme, jotta Euroopan kurimus kääntyy jälleen yksimieliseksi yhteisen hyvän tavoittelemiseksi. Politiikkaa tulee viedä eteenpäin ennen kaikkea nuorisoa ajatellen ja kuunnellen.

Nuorten tulee saada tuntea itsensä tärkeiksi. Ajamalla nuoret taloudellisesti ahdinkoon kaivavat päättäjät itselleen valmiiksi jo syvää kuoppaa. Nuorten innovatiivisuuden ja kansainvälisyyden tukeminen ovat ratkaisevia tekijöitä politiikan kiinnostavuuden suhteen nuorten parissa.

Nuorille on tarjottava mahdollisuus menestyä.

Mielestäni on ensiarvoisen tärkeää löytää nuorelle ihmiselle mieluisa koulutus, joka johtaa myöhemmin myös onnistuneeseen työuraan. Tässä opinto-ohjauksella on merkittävä rooli. Kaikille nuorille tulee ennen kaikkea tarjota positiivisia kokemuksia Euroopan unionista.

On kuitenkin moitittava hieman tiedotusvälineitä, sillä ne eivät juurikaan nosta esiin ajankohtaisia eurooppalaisia menestystarinoita julkaisemissaan uutisissa. Ihmiset on yksinkertaisesti saatava tietoiseksi Euroopan yhteisistä asioista.

Nuorille on annettava päivittäin esikuvia, joihin on helppo samaistua. Uravalinnan ja -kehityksen kannalta yksikin innostava kokemus esikuvasta voi olla ratkaiseva. Tämä on jo nähty toimivaksi esimerkiksi urheilumaailmassa.

Keskustan puheenjohtaja Juha Sipilä linjasi puoluevaltuuston kokouksessa viime kuussa, että puolue haluaa säilyttää EU:n ja euron. Tämä oli mielestäni erinomainen pelinavaus ja väkevä osoitus johtajuudesta.

On tärkeää, että puolueella on jatkossa yksi kanta asiasta. Vielä tärkeämpää on, että se nostettiin puheenjohtajan äänellä esiin. Suomi ja Eurooppa tarvitsevat yhteisiä tavoitteita ja päämääriä.

Eurovaalit pidetään ensi toukokuussa. Puolueen tulee saada useita nuoria ehdokkaita, jotta myös nuorten ääni saadaan kuuluviin. Nyt tehdyt poliittiset päätökset vaikuttavat tulevaisuudessa nuoriin joko hyvässä tai pahassa. Nuorissa on tulevaisuus!

Tuomas Ylitalo

Keskustan Opiskelijaliiton liittohallituksen jäsen

(Kirjoitus julkaistu Suomenmaassa 22.5.2013)

Share the Post:

Related Posts

7555 X Kiitos

Keskustaopiskelijat ry haluaa onnitella jäsentensä hyvistä tuloksista! Eurovaalit ovat ohi ja keskusta säilytti kaksi paikkaansa. Pikaisen analyysin perusteella on kuitenkin

Read More