Hakala: Keskustaväen järki on saatava liikkeelle

Sanotaan, että keskusta on paitsi puolue, myös sivistysliike. Puolueorganisaatio on laaja, mutta mikä on kenttäkoneemme merkitys ja funktio?

Puolueaktiivit tekevät toki tehokasta työtä vaalien alla: Osastot, kunnallisjärjestöt ja piirit keräävät ja kouluttavat ehdokkaat, tekevät vaalityötä taidolla ja kokemuksella, näin palvellen aatetta ja demokratiaa.

Vaaliorganisaationa keskusta kyllä toimii, mutta roolimme tavallisen kansan sivistysliikkeenä ja kasvattajana on horjumassa.

 

 

Kun maalaisliitto luotiin, oli yhtenä johtoajatuksista saada väestö tarttumaan kohtaloonsa. Keskustelun herättäminen, asioihin perehtyminen ja aktivointi olivat keskiössä, kun demokratiaa juurrutettiin Suomeen.

Tänä päivänä tehtäväämme voidaan toteuttaa paitsi kannustamalla väkeä ehdolle vaaleihin sekä äänestämään, myös järjestämällä keskustelutilaisuuksia, seminaareja ja koulutuksia, luomalla koulutusmateriaaleja ja kaikin tavoin pyrkimällä tarjoamaan lähtökohdat poliittiseen ajatteluun ja oman maailmankuvan muodostamiseen.

Kyse on yhdestä puolueen keskeisimmistä tehtävistä, osallistumismahdollisuuksien tarjoamisesta. Nykyisin emme hoida tätä tehtävää hoida riittävän hyvin.

Keskustan koulutusohjelmista puuttuu pitkäjänteisyys ja kunnollinen markkinointi, sisältöjen taso vaihtelee ja mahdollisuuksia on aivan liian vähän.

Valopilkkuja valtakunnallisten koulutusohjelmien puitteissa nähdään silloin tällöin, mutta jatkuva toiminta ei ole kunnossa. Jatkuvuus ja rutiini puuttuvat, eikä koulutuskalenteriin ei panosteta tarpeeksi puoluejohdossa tai paikallistasolla.

 

 

Ongelma vaivaa koko organisaatiota: Kunnallisjärjestöt ja piirit ovat asiassa paljon vartijoina. Apollonkadulta käsin kenttätyötä voi tukea, ei hoitaa.

Monissa tapauksissa piirit ja kunnallisjärjestöt ovat unohtaneet tarjota osallistumisväyliä, matalan kynnyksen mahdollisuuksia keskustella tai saada lisätietoa asioista ja aatteesta. Jos piiri järjestää yhden seminaarin vuodessa, on järjestön perustehtävä unohdettu.

 

 

Kuntavaalien alla Rovaniemen kunnallisjärjestö teki uraauurtavan tempauksen: Talkootyöllä kerätyillä varoilla vuokrattiin kaupungin ytimestä miellyttävä tila, jossa järjestettiin useana iltana viikossa parin kuukauden ajan koulutus- ja keskustelutilaisuuksia ajankohtaisista aiheista.

Alustajina toimivat virkamiehet, vaikuttajat ja asiantuntijat. Tilaisuuksissa kävi runsaasti tavallisia kaupunkilaisia. Samalla ehdokkaat tekivät itsensä tutuksi.

Muutaman viikon ajan sain seurata kuinka tavalliset kaupunkilaiset keskustelivat yhteisönsä huolista, tulevaisuudesta ja suunnasta.

Ilmassa oli aistittavissa pullan ja kahvin lisäksi tupailtaperinne parhaimmillaan. Lähtipä keskustelujen innostamana kansalaisia mukaan toimintaankin.

 

 

Valitettavasti vaalien jälkeen vastaavat tilaisuudet jäivät olemattomiin. Näin ei saisi olla.

Keskustan tehtävänä on aktiiviseen kansalaisuuteen kannustaminen nykyaikaan sopivin keinoin. Tilaisuudet ja tapahtumat tulee viedä kansan pariin, ei tunkkaisiin juhlasaleihin.

Kansanedustajat, kuntapäättäjät ja virkamiehet osallistuvat mielellään, mutta aatteellisen ja yhteiskunnallisen sivistystyötä pyörittävän moottorin rooli lankeaa meille keskusta-aktiiveille.

Sivistysajatuksen virkistäminen palvelee kansaa ja demokratiaa, lisää yhteisöllisyyttä ja on palkitsevaa niin osallistujalle kuin järjestäjällekin. Pistetään siis järki jälleen liikkeelle.

 

 

Jirka Hakala

KOL:n puheenjohtaja

(Kirjoitus julkaistu Suomenmaassa 4.12.2013)

Share the Post:

Related Posts