Jirka Hakala: Syrjäytymisen torjunta on sivistyspuolueelle sydämen asia

Hallituksen nuorisotakuu yskähtelee, on pelkkä pr-temppu, kaunis idea ilman resursseja…

Sdp:n hehkuttamaa nuorisotakuuta vastaan on hyökätty etenkin keskustan suunnasta lujaa.

Keskusta saa kuitenkin todennäköisesti raskaan hallitusvastuun kannettavakseen tulevalla vaalikaudella. Tämä tarkoittaa vastuuta myös nuorisotakuun jatkosta.

Epäkohtien osoittelun sijaan on sivistyspuolueemme, keskustan, aika näyttää kyntensä.

Nuorisotakuun idea on kaunis: Alle 25-vuotiaalle työttömälle ja alle 30-vuotiaalle vastavalmistuneelle taataan kolmen kuukauden kuluessa töitä, koulutusta tai muita työllistymistä auttavia tukitoimia.

Ajatus on keskustalaisen aatteen ydintä: kannustetaan jokainen löytämään oma potentiaalinsa, innostumaan siitä ja kehittämään itseään.

Tietoa ja taitoa hankkimalla jokainen voi tarttua kohtaloonsa.

Nuorisotakuun pitäminen vahvasti esillä on asia, josta Sdp ansaitsee kiitosta. Kehut toteutuksesta voidaan säästää myöhemmäksi.

Nuorisotakuu on kunnioitettava hanke, jonka toteutusta tuskin voi kutsua onnistuneeksi: nuorisotyöttömyys on kasvanut, opiskelupaikkoja on karsittu voimakkaasti ja kunnilta on viety rahat, joilla ennaltaehkäisevää työtä pitäisi tehdä.

Toisaalta esimerkiksi oppivelvollisuusiän nostoon ollaan kaatamassa huomattavia summia, eri arvioiden mukaan jopa 60 – 100 miljoonaa. Kyseinen konsti on vähintäänkin kyseenalainen.

Nuorisotakuuta ei kuitenkaan pidä nähdä yhden puolueen tai yhden hallituksen hankkeena.

Nuorisotakuu pitää nähdä ylivaalikautisena, kaikkia eduskuntapuolueita yhdistävänä projektina, jolla on tärkeä tavoite muuttaa yhteiskunta sellaiseksi, että jokainen löytää paikkansa ja saa otteen elämästään.

Nuorisotakuuta ei pidä käyttää vain irtopisteiden keruuseen minkään osapuolen toimesta.

Vanhasen ensimmäisen hallituksen lanseeraaman ”nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuun” myötä käynnistettiin toimet nuorten koulutus- ja yhteiskuntatakuun toteuttamiseksi.

Tavoitteena oli hallinnonalojen välisen yhteistyön avulla edistää nuorten sijoittumista peruskoulun jälkeiseen koulutukseen ja sen jälkeen työmarkkinoille tai jatko-opintoihin.

Työ jatkui Vanhasen toisen hallituksen myötä, jolloin Suomeen saatiin mm. Lauri Ihalaisen ylistämä Sanssi-kortti edistämään vastavalmistuneiden nuorten työllistymistä.

Kovalla metelillä lanseerattu nuorisotakuu on itse asiassa vain luontevaa jatkoa aiemmalle työlle, mutta teeman vahvempi korostaminen on perusteltua.

Tulevalla vaalikaudella on syytä pistää nuorisotakuuseen lisävauhtia.

Meidän on myös syytä panostaa omaan vaihtoehtoomme ja ideoihimme.

Tarvitaan terävyyttä ja konkretiaa. Valitettavasti tämä tarkoittaa myös rahaa.

Toisaalta kaikki eduskuntapuolueet ovat tunnustaneet, miten syrjäytymisen ehkäisy on investointi, joka maksaa varmasti itsensä takaisin.

Ennaltaehkäisevä työ kouluissa, oppilaitoksissa sekä perheiden tukemisessa on investointi, joka kannattaa.

Tämä on hyvä muistaa myös vaaliohjelmia laatiessamme sekä hallitusneuvotteluihin osallistuessamme.

Jirka Hakala

KOL:n puheenjohtaja

Share the Post:

Related Posts