Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset: Marie Okkonen Keskustan Opiskelijaliiton varapuheenjohtajaksi

Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset esittää 24-vuotiasta Marie Okkosta Keskustan Opiskelijaliiton varapuheenjohtajaksi. Marie opiskelee Itä-Suomen yliopistossa yhteiskuntapolitiikkaa ja on toiminut JOKE:n aktiivina lähes neljä vuotta, sekä KOL:n liittohallituksessa kuluvana vuonna.

”Toimiminen Joensuun Opiskelevissa Keskustalaisissa on kasvattanut minua valtavasti. Tiivis hallitustyöskentely on näyttänyt minulle näinä vuosina järjestötoiminnasta niin epäkiitollisen ja nurjan, kuin myös palkitsevan ja lämpimän yhteisöllisen puolensa. Tänä vuonna kunniatehtäväni on ollut toimia JOKE:n puheenjohtajana, ja olen pyrkinyt tekemään kaikkeni, jotta toiminta kukoistaisi. Työskentely opiskelijapolitiikan ja yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen kannustamisen parissa on minulle sydämen asia. Arvoina sivistys ja tasa-arvo ovat erityisesti niitä, joita kaikessa keskustaopiskelijoien toiminnassa olen pitänyt tärkeänä.”

KOL:n liittohallituksen varajäsenen ominaisuudessa Marie on ollut aktiivinen ja sitoutunut. Nyt olisi sopiva hetki hyödyntää kerättyä kokemusta ja paneutua entistä syvemmin liittohallitustyöskentelyyn varapuheenjohtajan ominaisuudessa. Oleellisena tässä tehtävässä hän kokee puheenjohtajan tukemisen sekä vastuun sopivan jakamisen koko puheenjohtajiston kesken kunkin parhaita puolia hyödyntäen. Osastojen apuna ja turvana oleminen kuuluu hänen mielestään itsestäänselvästi liittohallituksen tärkeimpiin tehtäviin, ja sen onnistumista tulisi muistaa seurata enemmän.

Kokemusta luottamustehtävistä Marielta löytyy myös ylioppilaskunnan, ay-liikkeen, sekä kaupungin ja maakunnan puolelta. Vaikuttamisen taival sai alkusysäyksen jo vuoden 2008 kuntavaaleista: ”Riitti, että pyydettiin mukaan. Se sai minut miettimään omaa paikkaani yhteiskunnassa. Ensimmäinen ajatus ’Miksi minä?’ sai aika nopeasti uuden muodon, ’Miksi en minä?’. Kiinnostuin lisää ja sain kannustusta ja rohkaisua osakseni. Minusta tämä osoittaa osaltaan, ettei nuorten mielenkiintoa yhteiskunnallisia asioita kohtaan kannata liikaa aliarvioida.”

’’Omaan aktiivisuuteeni JOKE:ssa on merkittävästi vaikuttanut Marien tietämys, koordinoiva johtajuus, innostava ote sekä asioiden hoito järjestelmällisesti ja täsmällisesti. Marien puoleen on voinut kääntyä jokaisessa mieleen tulevassa asiassa. Marien intohimo opiskelijapolitiikkaan näkyy ja tuntuu. Ei ole sellaista myrskyä tai pakkasta, joka estäisi Marieta toimittamasta Edustajistovaalien kampanjoimiseen tarvittavat purtavat ja esitteet. Takana ei ole yhtäkään kokousta Marien kanssa, jossa ei olisi tullut esiin uusia ideoita tai uutta kipinää vaikuttamiseen.

Mitä tulee osastomme toimintaan, Marie on kokeileva ja joustava. Hän tarttuu toimeen myös toisten ideoiden kohdalla ja kannustaa jokaista toimimaan. Marie ei pelkästään luo tervetullutta tunnelmaa vaan huolehtii, että osastomme on tietoinen valtakunnallisella tasolla tapahtuvista poliittisista muutoksista ja ajankohtaisista aiheista. Kokemukseni Marien kanssa työskentelystä on vakuuttanut minut siitä, että hän olisi erinomainen valinta KOL:n varapuheenjohtajaksi.’’

Sara Peltola, varapuheenjohtaja, Joensuun Opiskelevat Keskustalaiset ry.

”Marie on todistanut aktiivisuutensa ja merkityksensä opiskelija-aktiivina Joensuun järjestökentällä. Hänen toimintansa korkeakoulukentän ja opiskelijajärjestöjen aktiivien yhteentuomiseksi, sekä määrätietoinen työskentelynsä yhteisien tavoitteiden saavuttamiseksi on ollut korvaamatonta. Ahkeran vastuunkantamisen ja loistavasti toimineen yhteistyön perusteella voin varmuudella suositella Marieta KOL:n liittohallituksen varapuheenjohtajaksi!”

Simo Rauma, Hallituksen puheenjohtaja, Karelia-ammattikorkeakoulun opiskelijakunta POKA

Keskustan Opiskelijaliitto valitsee uuden puheenjohtajiston sekä liittohallituksen yksivuotiskaudelle liittokokouksessaan Joensuussa 15.-16.11.2014

Lisätietoja:
Marie Okkonen
tiokkone(at)student.uef.fi
050 342 5243

Jaa tämä artikkeli