Hilkka Kemppi: Uuden energian aika

Suomi kuuluu RECAI-indeksin mukaan maailman vähiten houkuttelevien maiden joukkoon uusiutuvan energian investoijien näkökulmasta vaikka maassamme on huomattavia uusiutuvia luonnonvaroja.

Indeksivertailun julkaisi äsken konsulttitoimisto Ernst & Young.

On sanomattakin selvää, että vika on politiikassa. Suomi ja sen valtionhallinto tarvitsevat energiaremontin.

ON AJANKOHTAISTA määrittää kunnianhimoisia, mutta realistisia päämääriä.

Meidän tulee luopua vuoteen 2025 mennessä kivihiilen ja vuoteen 2035 mennessä muiden fossiilisten polttoaineiden käytöstä sähkön ja lämmöntuotannossa.

Uusiutuvilla energiamuodoilla voidaan korvata vuoteen 2050 mennessä fossiilisten polttoaineiden käyttö liikenteessä.

Suomella on yksi Euroopan hitaimmin uudistuvista autokannoista. Tavoite liikenteestä vaatii voimakasta poliittista tahtotilaa kannustaa autokannan uusiutumiseen.

Energiasektori tarvitsee pitkän aikavälin poliittista ennustettavuutta.

Ilman uskoa jatkuvuuteen suuria investointeja uusiutuviin energismuotoihin ei uskalleta tehdä.

Vihreän talouden vauhdittaminen vaatii monipuolisen talous- ja yhteiskuntapoliittisen toimenpideohjelman.

ENERGIATEKNIIKASSA Suomen olisi aika asettaa 70% lämmitysenergian säästötavoite vuoteen 2050 mennessä.

Pienenergian tuotannon esteet on syytä poistaa ripeästi ja siirtyä entistä hajautetumpaan, kotimaiseen energiantuotantoon.

Tällä hetkellä Suomi tuo joka vuosi yli kaksi kolmasosaa käyttämästään energiasta ulkomailta, mikä selittää pitkälti Suomen heikentynyttä vaihtotasetta.

Emme suotta ole puhuneet myöskään 200 000 uudesta työpaikasta. Uusiutuvaan energiaan panostamalla on mahdollista ratkaista työttömyyden haasteita kestävästi.

TAVOITTEEKSI pitää ottaa pelkästään uusiutuvalla energialla toimivien asuinalueiden rakentaminen.

Jo kaavoitusvaiheessa on pidettävä silmällä sitä, miten alueet kykenevät hyödyntämään ja edistämään uusiutuvien energialähteiden käyttöä.

Myös osaamisen tulee seurata energiaremonttia ja tarvitsemme kiperästi uusia vientituotteita.

Suomesta on tehtävä uusiutuvan energian teknologiaosaamisen mallimaa. Tähän ei päädytä koulutuspaikkoja leikkaamalla.

KAUPOISSA on alennusmyynnit, joilla ei suinkaan haeta pelkkää tuotteista eroon pääsemistä, vaan ideana on kaupankäynnin salojen mukaan kotiuttaa uudet keksinnöt tehokkaasti ihmisten koteihin.

Tavoitteena on kuluttajan kokemus tuotteesta, jota ilman ei enää selviä.

Yhtälailla valtion rautatie myy junalippuja alennettuun hintaan kasvattaakseen tyytyväisten käyttäjien määrää.

Oma kokemukseni oli ainakin positiivinen. Aiemmin autolla kuljettu työmatka olikin paljon helpompi taittaa mukavalla junalla sähköposteihin vastaten.

Olisiko meidän aika järjestää uusiutuvan energian alennusmyynnit? 

Lupaan olla vierastamatta sähköautoa heti kun minulla on siihen varaa ja haluan tuulimyllyn sinunkin pihallesi.

On aika astua pois auringonlaskun takaa ja nostaa hattua puhtaalle ympäristölle, uusille työpaikoille ja vientituotteille.

Hilkka Kemppi

KOL:n puheenjohtaja

 

(Kirjoitus julkaistu Suomenmaan kolmossivulla 4.3.2015)

Share the Post:

Related Posts