Keskustaopiskelijat: Konkretiaa ja tekoja nuorten ja opiskelijoiden puolesta!

”Keskustan huoli nuorista on suuri. Keskusta esittää nyt konkreettisia toimenpiteitä joilla voidaan ehkäistä opiskelijoiden akateemista työttömyyttä ja suojata nuoria syrjäytymiseltä” toteaa Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Hilkka Kemppi.

 

Keskustaopiskelijoiden mielestä koulutuksesta ei tule säästää, eikä nuorten työllistymistä saa vaikeuttaa jatkuvalla sääntelyllä. Stubbin hallituksen valmistelema uusi sosiaalihuoltolaki astuu voimaan 1.4.2015. Tulevan uudistuksen mukaan sosiaalihuollon toimintayksiköiden pitää laatia omavalvontasuunnitelma ja laittaa se julkisesti nähtäville.

 

”Nuoret tuskin haluavat lukea virastojen seiniltä omavalvonta-asiakirjoja jonotellessaan saamaan apua. Suunnitelmia on tehtävä sosiaalihuollon asiakkaalle, ei virastolle.” jyrähtää puheenjohtaja Kemppi.

 

Nuorisotakuuta on paljon kritisoitu siitä, että se ei ole vastannut nuorten tarpeita, eivätkä nuoret ole päässeet suunnittelemaan nuorisotakuun palvelutarjontaa. Nuorisotakuun suunnittelutyöryhmissä ovat istuneet lähinnä ministeriöiden virkamiehet ja kuntien viranhaltijat.

 

”Nuorten arjen asiantuntijuus, ideat ja kokemukset on ehdottomasti hyödynnettävä nuorten palveluita suunniteltaessa. Tätä nuorisotakuun remonttia olemme suunnitelleet me nuoret, jotka olemme kulkeneet läpi koulutusputken ja tunnistaneet sen valuviat.” päättää 20-vuotias Keskustan Opiskelijaliiton liittohallituksen jäsen Aleksi Koivisto.

 

Lisätietoja:

Hilkka Kemppi, Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja

hilkka.kemppi@keskustaopiskelijat.fi

 

Alekis Koivisto, Keskustan Opiskelijaliiton liittohallituksen jäsen

aleksi.koivisto@student.uwasa.fi

 

Keskustan 9 konkreettista keinoa nuorisotakuun hoitoon

Jaa tämä artikkeli