Keskustan Opiskelijaliitto: Uudistetaan lähiöt

Keskustan Opiskelijaliitto pitää uhkaavana, että lähiöiden ongelmien ratkaisemiseen kiinnitetään liian vähän huomiota niin kansallisella kuin paikallisellakin tasolla. Varsinkin suurissa keskuksissa vanhenevat lähiökaupunginosat luovat kaupungin sisäistä sosiaalista eriytymistä, työttömyyden ja terveyserojen kasautumista. Kestämätön kehitys on katkaistava suunnittelemalla lähiöt täysin uudelleen.

Tulevien 15 vuoden aikana suurten keskusten lähiöiden kaavoitus on uudistettava. Yhteisöllistä kaupunkikulttuuria luovien yleisten tilojen ja alueiden määrää on lisättävä, eri asumismuotoja on sijoitettava lähelle toisiaan ja lähipalveluita on tarjottava lähiöissä enemmän. Näin luodaan edellytykset sosiaalisesti monipuolisten ja elinvoimaisten lähiökeskusten kehitykselle.

Lähiöt rakennettiin aikaan 50-, 60- ja 70-luvuilla vastaamaan suureen rakennemuutokseen ja maan sisäiseen muuttoliikkeeseen. Lähiöiden rakenteen on tulevaisuudessa vastattava sosiaalisiin, viihtyisyyteen ja turvallisuuteen liittyviin sekä taloudellisiin haasteisiin. Lähiöiden uudelleensuunnittelu on nähtävä myös mahdollisuutena rakennusalan työllistämisedellytysten parantamiselle sekä kotimaisen puurakentamisen vallankumoukselle.

Keskustan Opiskelijaliitto esittää, että suurten keskusten lähiöt suunnitellaan lähivuosien aikana täysin uudelleen. Kaupunkien päättäjien on laadittava mahdollisimman pian lähiöiden uudelleenrakentamista koskevat strategiat, joilla ohjataan lähiöiden kehitystä tulevina vuosikymmeninä. Valtion on puolestaan tuettava ja kannustettava kaupunkeja tässä työssä, sillä haaste vaikuttaa myös koko yhteiskunnan sosiaaliseen kestävyyteen.

– Keskustan Opiskelijaliitto teki viime syksynä loistavan kaupunkipoliittisen ohjelman, jossa visioitiin tulevaisuuden kaupunkia syvällisemmin. Tätä vaadittaisiin nyt myös valtiolta ja kunnilta, puheenjohtaja Hilkka Kemppi lisää.

Jaa tämä artikkeli