Lappeenrannan Opiskelevat Keskustalaiset: Linda Brandt Keskustan Opiskelijaliiton liittohallituksen jäseneksi

Lappeenrannan Opiskelevat Keskustalaiset (LOK) esittävät Lappeenrantalaista Linda Brandtia Keskustan Opiskelijaliiton liittohallituksen jäseneksi. 29-vuotias Linda opiskelee Lappeenrannan Teknillisessä yliopistossa viidettä vuotta kauppatieteitä. Hän on aikaisemmalta koulutukseltaan valtiotieteiden maisteri ja hänellä on sosiaalityöntekijän pätevyys. 

”Minulta kysytään usein, mikä on saanut sosiaalitieteilijän kiinnostumaan kauppatieteistä? Eikö yksi maisteritutkinto riitä? Tähän vastaaminen on luontevaa; sosiaalipolitiikkaan tarvitaan talouden osaamista. Tiedonjano ja asioiden kokonaisvaltaisen ymmärtämisen tahto on syy toisen tutkinnon opiskeluun. Kauppatieteet ovat laajentaneet talouspoliittista ymmärrystäni ja tukeneet oivallisesti sosiaalitieteellistä osaamistani.” 

Linda on aktiivinen toimija, joka omaksuu nopeasti uusia asioita ja omaa laajaa kiinnostusta yhteiskunnallisiin asioihin. Hänet on valittu Etelä-Karjalan Keskustanuorten uudeksi puheenjohtajaksi vuodelle 2016. Linda on nuorkeskustalaisella kentällä melko uusi toimija, mutta on jo lyhyessä ajassa osoittanut tavan toimia, joka on innostanut ihmisiä lähtemään mukaan poliittiseen toimintaan ja vaikuttamiseen. Opiskelijapoliittisten vaikuttamismahdollisuuksien yhdenvertaisuus on hänelle tärkeää. Muut hänen toimintaansa ohjaavat arvot ovat vastuullisuus, kunnioitus ja kestävyys. 

Linda on erittäin kansainvälisesti suuntautunut. Hän on toiminut ahkerasti erilaisissa yhteyksissä kansainvälisten opiskelijoiden parissa, järjestäen erilaisia tapahtumia, kuten myös pitänyt kansainvälisten opiskelijoiden oikeuksista ja vaikuttamismahdollisuuksista kiinni. Hänellä on laaja kansainvälinen ystäväpiiri ja verkostot. Lindan sydäntä lähellä ovat kotoutuminen, opiskelijoiden syrjäytymisen ehkäiseminen ja kestävä kehitys. 

”Kestävä kehitys on sosiaalista, taloudellista ja ekologista kestävyyttä. Oikeudenmukaisuus ja kunnioitus ovat toimintaani määrittäviä arvoja. Haluaisin toimia Keskustan Opiskelijaliiton liittohallituksessa yhteisten päämäärien eteen tiimin jäsenenä ja tarjota kokonaisvaltaisen osaamiseni, sekä innostukseni Keskustan Opiskelijaliiton käyttöön.” 

Lisätietoja: 
LOK:in vpj Linda Brandt puh: 044 358 4941 
Sähköposti: linda.j.brandt(at)gmail.com 

LOK:in puheenjohtaja Juho Kekäläinen puh: 050 394 6913 
Sähköposti: juho.kekalainen(at)gmail.com 

Jaa tämä artikkeli