Oulun Keskustaopiskelijat: Kimmo Mäkelä KOL:n varapuheenjohtajaksi

Olen 25-vuotias Seinäjoelta Ouluun opiskelemaan muuttanut nuorimies ja luen kolmatta vuotta aate- ja oppihistoriaa. Toimin tällä hetkellä Oulun Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajana. Haluan pyrkiä KOL:n varapuheenjohtajaksi.

Mielestäni KOL:n tulisi muistuttaa hallitusta, että sote-uudistuksen yhteydessä täytyy ratkaista se, miten YTHS:n palvelut saataisiin koskemaan myös kaikkia AMK-opiskelijoita. Nyt tilanne on kestämätön ja AMK-opiskelija voi joutua odottamaan hoitoon pääsyä kuukausia, kun yliopisto- opiskelija saa sitä YTHS:ssä alle kuukaudessa. Yksi ratkaisu voisi olla, että YTHS siirrettäisiin kokonaan valtio- ja kuntarahoitteiseksi pois ylioppilaskunnilta. Jokaiselta korkeakouluopiskelijalta perittäisiin esimerkiksi KELA:n kautta joka vuosi 55 €:n suuruinen YTHS-maksu. Tällä saataisiin turvattua YTHS:n palvelut kaikille korkeakouluopiskelijoille.

Lisäksi KOL:n tulisi toiminnallaan edistää myös rajaseutujen korkeakoulujen elinvoimaisuutta tuomalla esiin, kuinka laadukasta tutkimusta tehdään ympäri Suomea ja markkinoida tuleville opiskelijoille sitä, miten laajasti eri aloja voi opiskella joka puolella Suomea. Sitä tulee myös edelleen edistää, että KOL järjestäisi tapahtumia myös muualla kuin Helsingissä. Toki tähän on mielestäni hyvin panostettu jo nyt, mutta aina voi kaikkea kehittää.

Lisätietoa:
Kimmo Mäkelä
Kimmo.Makela@student.oulu.fi
040-7759813

Jaa tämä artikkeli