Keskustaopiskelijat ja keskustannuoret: Ammattikoulujen hätiköidyt säästöt romuttavat saavutettavan koulutusverkon

Talouspaineen alla tuntuu korostuvan uudenlainen köyhän asia. Köyhyyttä tässä yhteiskunnassa on pahimmillaan se, mikäli nuori jää sukupolvensa ulkopuolelle – ei koe kuuluvansa mihinkään yhteisöön, ei pääse opiskelemaan ammattia eikä löydä paikkaansa työmarkkinoillakaan. 

Keskustan Opiskelijaliitto ja Keskustanuoret ovat järkyttyneitä hallitusohjelman valuviasta, jossa ammattikouluihin kaavaillut 190 miljoonan euron säästöt on kasattu vuodelle 2017 ja keinot säästöjen toteuttamiselle on aikataulutettu vasta vuotta myöhemmin koulutuksen uudistusreformin muodossa. Ennenaikainen ammattikoulujen rahoituksesta leikkaaminen tulisi aiheuttamaan sekä koulutusyksiköiden lakkauttamisia että opiskelupaikkojen vähentämistä. Erityisesti pienet koulutuksen järjestäjät joutuvat sulkemaan ovensa opiskelijoilta.

Nuorkeskusta vaatii, että hallitusohjelman virhe on korjattava ja säästöt on ajoitettava suunnitellun reformin kanssa samaan aikatauluun. Lisäksi säästöt tulisi jakaa useammalle vuodelle, jolloin koulutuksen tarjoajilla on mahdollisuus sopeuttaa taloutta suunnitelmallisesti vähentämättä aloituspaikkojen määrää. 

– Nuorten syrjäytymisestä on tullut yhteiskunnan vakavin ongelma, johon hallitusohjelma ei tarjoa nykyisellään riittävästi tukea. Nuorkeskusta peräänkuuluttaa rohkeutta uudistaa virheellisesti aikataulutettujen säästöjen aikataulua. Nuorten koulutus ja työllistymispalvelut ovat suomalaisen luottamusyhteiskunnan keskeisin keino pitää huolta tasa-arvon toteutumisesta, molempien liittojen puheenjohtaja Hilkka Kemppi toteaa.

Nuorkeskusta on ylpeä keskustapuolueen vuonna 2010 tavoiteohjelmaansa asettamasta kärkitavoitteesta tälle vuosikymmenelle: 25 – 29-vuotiaana ilman peruskoulun jälkeistä tutkintoa olevien miesten ja naisten määrä puolittuu. Tämän kunnianhimoisen tavoitteen eteen on nyt kiireesti tehtävä töitä, ettei se jää vain sanahelinäksi. 

Vuoden 2018 ammattikoulun reformin oli suunniteltu muodostavan säästöjä uudenlaisien oppimispolkujen myötä, korostaen opinto-ohjausta ja antaen tilaa joustaville opinnoille. Reformissa oli tarkoitus myös muun muassa helpottaa oppisopimuskulutukseen pääsyä. On vaara, että tämä kaikki toivottu uudistustyö hukkuu kuitenkin ennenaikaisen säästöpaineen myötä YT-neuvotteluiden kierteeseen. Nuorkeskusta haastaa muut puolueet etsimään keinoja ammatillisen koulutuksen leikkausten uudelleenaikatauluttamiseksi. Tämä on meidän yhteiskuntamme tulevaisuutta keskeisesti määrittävä kysymys.

Yhteystiedot: 

Hilkka Kemppi
puheenjohtaja
Keskustan Opiskelijaliitto ja Keskustanuoret
hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi
p. 050 3897260

Jaa tämä artikkeli