KOL: Saavutettava koulutusjärjestelmä on edelleen opiskelijoiden unelma

Keskustan Opiskelijaliitto(KOL) kokee, että Suomen ylioppilaskuntien liitto (SYL) vähätteli kannanotossaan 16.12.2015 saavutettavan korkeakoulujärjestelmän merkitystä suomalaisen yhteiskunnan tulevaisuudelle. Saavutettavan korkeakoulujärjestelmän vaihtoehtona kannanotossa nähdään “verkkopohjainen yhteistyö”. 

Suomalaisen korkeakoulujärjestelmän kehittäminen on 1950-luvulta lähtien perustunut siihen, että parhaat voimat on saatu korkeimman opetuksen piiriin palvelemaan isänmaata ja ihmiskuntaa. Keinona tähän koko kansakunnan etua palvelevaan päämäärään on ollut mahdollisimman saavutettavan ja tasa-arvoisen korkeakoulujärjestelmän rakentaminen. Tässä suomalaisella opiskelijaliikkeellä on myös ollut ratkaiseva rooli. Opiskelijat ovat uskaltaneet unelmoida ja toimia paremman maailman mahdollistamiseksi.

Korkeakoulun yhteisöllinen opetus tarjoaa opiskelijoille tarvittavia verkostoja. Jo nykyisellään korkeakouluverkko on vaikeasti saavutettava monelle maamme nuorista. Korkeakoulujen lakkauttamista ei voida korvata pelkillä verkko-opinnoilla. Verkko tarjoaa mahdollisuuksia esimerkiksi koulutusvientiin tai kansainvälistymisjaksoihin, mutta yhteisöllisyyttä ne eivät pysty opettamaan, korostaa KOL:n puheenjohtaja Hilkka Kemppi. 

KOL onkin tyrmistynyt mikäli SYL nyt murskaa opiskelijaliikkeen pitkäaikaisia unelmia tasa-arvoisesta ja saavutettavasta korkeakoulujärjestelmästä vetoamalla pelkästään kylmän teknokraattisiin tehokkuus- ja leikkauslaskelmiin. Varsinkin kun tällaisia laskelmia tukevaa tutkimustietoa on vaikea löytää. Pieni ja yhteisöllinen korkeakoulu voi olla tehokas ja tuottava siinä missä suuri ja metropolialueella sijaitseva korkeakoulu. 

“Keskustan Opiskelijaliitto uskaltaa jatkossakin puolustaa sivistystä, koulutusta, tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Me uskallamme edelleen unelmoida tasa-arvoisesta koulutusjärjestelmästä riippumatta siitä asuuko nuori Kaisaniemessä tai Rovaniemellä.”, maalailee KOL:n vuoden 2016 puheenjohtaja Anniina Sippola.

Lisätietoa:
Hilkka Kemppi
KOL:n puheenjohtaja 2015
hilkka.kemppi@keskustaopiskelijat.fi
050-3897260

Anniina Sippola
KOL:n puheenjohtaja 2016
anniina.sippolai@keskustaopiskelijat.fi
0400-638829

SYL:n kannanotto aiheesta:
http://www.syl.fi/2015/12/16/juustohoylasta-aitoon-rakenteelliseen-kehittamiseen-syl-kannustaa-korkeakouluja-rakenteellisessa-kehittamisessa/?lan=finnish

 
Jaa tämä artikkeli