NUORKESKUSTA: Keskusta ei voi katsella vierestä opintotuen teurastusta

Suomen Keskustanuoret ja Keskustan Opiskelijaliitto

Nyt ehdotetut opintotukileikkaukset ovat täysin ristiriitaisia sekä Keskustan pitkän linjan että vuosikymmeniä harjoittaman politiikan kanssa. Puolueen vuosikymmenten tavoite opintorahapainotteisesta opintotuesta toteutettiin syvimmän laman aikaan 1990-luvulla Ahon hallituksen toimesta. Omia saavutuksia, opiskelijan toimeentuloa ja puolueen aatteellista linjaa ei saa heittää romukoppaan harkitsemattomilla, hätäisillä päätöksillä. Keskustan tulee muistaa asemansa sivistysliikkeenä kurjimpinakin taloudellisina aikoina.

On ristiriitaista vaatia opiskelijoita valmistumaan entistä suurempi lainataakka harteillaan kun edessä on epävarmat työllistymisnäkymät. Olemme huolissamme eriarvoistumisesta ja huono-osaisuuden periytymisestä, korostaa Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Anniina Sippola.

Nuorkeskustan mielestä opintotuen takaisinperinnän korkea rangaistusmaksu on puolitettava 7,5 prosenttiin. Lisäksi nykyistä kohtuutonta opiskelijoihin kohdistuvaa leikkausta tulisi helpottaa siirtämällä opiskelijat yleisen asumistuen piiriin sekä siirtämällä opintotuki opetus- ja kulttuuriministeriöstä sosiaali- ja terveysministeriön alaisuuteen.

STM:ssä opintotukea tarkasteltaisiin opiskelijoiden sosiaaliturvana, eikä palkkana suoritetuista opinnoista. Opintotuki ei ole mikään opiskelijoiden kiristysväline, vaikka sitä usein valitettavasti sellaisena käsitellään. Jos käsittelisimme opintotukea sosiaaliturvana, tällaisia leikkauksia ei kehdattaisi edes ehdottaa, näkee Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi.

Nuorkeskustan mielestä perustuloon siirtyminen nostaisi opiskelijan samanarvoiseksi muiden väestöryhmien kanssa. Se ei kuitenkaan ratkaise opintotuen riittämättömyyttä opiskelijoiden toimeentulon välineenä vielä vuosiin, jonka vuoksi on varmistettava, että jo perustulokokeilu koskee kaikkia suomalaisia opiskelijoita. Perustulokokeilussa on myös kokeiltava todellista perustuloa, eikä esimerkiksi kokoomuslaisten perustuloksi naamioimaa matalapalkkatukea.

Lisätietoja:

Hilkka Kemppi
puh. 050 384 6820
hilkka.kemppi(at)keskustanuoret.fi

Anniina Sippola
puh. 050 389 7260
anniina.sippola(at)keskustaopiskelijat.fi

 
Jaa tämä artikkeli