Keskustan nuorisopomot: Ei oppi ojaan kaada mutta tuen puute saattaa

Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi ja Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Anniina Sippola vaativat budjettiriihen neuvottelijoita huomioimaan nuorison hyvinvoinnin ja panostamaan syrjäytymistä ehkäiseviin keinoihin. Kukaan ei saa jäädä yksin – ei erityisesti nyt kun koulutusjärjestelmä ja tulevaisuuden kunta kokevat suuria uudistuksia.


Suomessa on tehty erilaisia uudistuksia koulutukseen, tavoitteena parantaa muun muassa oppimistuloksia. Uudistukset jäävät kuitenkin hyödyttömiksi jos emme tue opettajia muutoksessa. Siksi täydennyskoulutukseen on välttämätöntä panostaa ja työnantajilla tulee olla siihen velvoite. Täydennyskoulutuksen lisäksi koulutuksen järjestäjillä on oltava tarpeeksi resursseja ohjata oppilaita ja opiskelijoita omalle polulleen. Esimerkiksi ammatillisen koulutuksen reformin myötä korostuvat joustavat opintopolut eivät saa jättää oppilasta yksin, vaan koulun tulee varmistaa oppilaan tukeminen vastuun edessä. Tähän tarvitaan sekä resursseja että osaamista.


  • Ei riitä että järjestämme opinto-ohjaus tunteja, tarvitaan myös yksilöllistä ohjausta. Eri koulujen opinto-ohjaaja resurssit vaihtelevat huolestuttavasti, pahimmillaan yhdellä opinto-ohjaajalla voi olla jopa 1000 ohjattavaa. Meidän on otettava tavoitteeksi 200 ohjattavaa ohjaajaa kohden ja tehtävä pitkäjänteisesti työtä sen eteen. Kuntauudistuksen myötä kunnan tehtäväksi tulee määritellä velvoite nuoren saattamisesta toisen asteen tutkintoon, nuorisopomot korostavat.


Viime vuonna etsivän nuorisotyön avulla tavoitettiin 20 000 nuorta. Ilman yhteiskunnan tukea, kuten etsivän nuorisotyön tukea ja aktiivista järjestökenttää, näitä nuoria ei olisi mahdollisesti tavoitettu ajoissa.


  • Hyvästä koulutusjärjestelmästämme huolimatta liian usein nuori eksyy polulta. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle yksilöllistä tukea ja ohjausta, jolla pysyä yhteiskunnan vauhdissa mukana. Kukaan ei saa kokea jäävänsä ulkopuoliseksi, puheenjohtajat linjaavat.

 

NUORTEN SYRJÄYTYMISEN KOLME NÄKÖKULMAA -kannanottosarja avaa nuorten syrjäytymistä ajankohtaisena ilmiönä ja esittää nuorkeskustan konkreettisia keinoja, miten syrjäytymistä voi ehkäistä valtion budjettiriihen päätöksissä syyskuussa 2016. Nuorkeskustan pomot vaativat Sipilän hallitusta huomioimaan nuorten hyvinvoinnin budjettiriihessä 2016 seuraavin keinoin:


  1. Opinto-ohjaaja resurssien lisääminen, ( tavoite kuudessa vuodessa 200 oppilasta / ohjaaja),  10 miljoonaa euroa vuosittain.

  2. Etsivän nuorisotyön resurssien palauttaminen, 5 miljoonaa euroa.


Lisätietoja:


Keskustanuorten puheenjohtaja Hilkka Kemppi, 050 384 6820, hilkka.kemppi@keskustanuoret.fi

Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Anniina Sippola, 050 3897260, anniina.sippola@keskustaopiskelijat.fi  

Jaa tämä artikkeli