Nuorisojärjestöt vaativat: lapsiavioliitot kiellettävä!

Suomessa avioliiton alaikäraja on molempien osapuolten osalta 18 vuotta. Tästä voi kuitenkin tehdä poikkeuksia oikeusministeriön erityisluvalla. Erityisluvan saamisen alaikärajaa ei ole lainsäädännössä määritelty. Syyt liittyvät useimmiten ei-toivottuihin raskauksiin tai uskonnollisiin vakaumuksiin. Poliittisten nuoisojärjestöjen puheenjohtajien mielestä nämä eivät ole hyväksyttäviä syitä lapsiavioliittoihin. YK:n ihmisoikeusneuvosto on määritellyt lapsiavioliitot ihmisoikeusrikkomuksiksi. “Suomi laahaa tässä ihmisoikeuskysymyksessä pahasti jäljessä YK:n linjasta”, puheenjohtajat toteavat. Oikeusministeriössä on meneillään hanke, jossa arvioidaan alaikäisten avioliittoa koskevia säännöksiä.

”Lapsia ei tule vihkiä avioliittoon virallisesti, eikä myöskään epävirallisesti. Mikäli avioliittoon vihkimiseen verrattavan seremonian osapuolena on lapsi, tulee seremonian toimittaja (esim. pappi) sekä lapsen kanssa vihittävä täysi-ikäinen henkilö tuomita rangaistukseen.” linjaavat kannanoton allekirjoittajat.

Lapsiavioliittojen tarkoituksena on ollut turvata nuoren äidin sekä tämän lapsen hyvinvointi ja tulevaisuus. Tämä voidaan myös toteuttaa niin, ettei lapsia vihitä avioliittoon. Yhteiskunnalla on tässä suuri vastuu. Jatkossa oikeusministeriön erityislupia ei myönnettäisi, vaan molempien osapuolten tulisi olla 18-vuotiaita.
Kieltämällä lapsiavioliitot Suomi näyttäisi esimerkkiä myös niille maille, joissa lapsiavioliitot ovat merkittävä ongelma. Vuosittain 15 000 000 tyttöä naitetaan vanhemmille miehille. Suomi ei saa olla osana tätä ilmiötä, vaan asiaan on puututtava pikimmiten!

Lisätietoja:
Anniina Sippola, Keskustan Opiskelijaliitto
puheenjohtaja, 050 3897260

Remo Ronkainen, KD Nuoret
puheenjohtaja, 0505958819

Sebastian Tynkkynen, Perussuomalaiset Nuoret
puheenjohtaja, 0400 988960

Hilkka Kemppi, Suomen Keskustanuoret
puheenjohtaja, 050-3846820

Mikkel Näkkäläjärvi, Sosialidemokraattiset Nuoret,
puheenjohtaja, 0400765002

Eetu Rantakangas, Piraattinuoret
puheenjohtaja, 0408279995

Saara Ilvessalo ja Jaakko Mustakallio, Vihreiden nuorten ja opiskelijoiden liitto,
puheenjohtajat, 0456520589 & 0400 504089

Ida Schauman, RKP-nuoret
puheenjohtaja, 040 1824 969

Elisa Gebhard, Sosiaalidemokraattiset opiskelijat-SONK
puheenjohtaja, 050 575 1723

Jaa tämä artikkeli