Keskustan Opiskelijaliitto: Väyläyhtiössä konkretisoituu Keskustan puoluedemokratian tila

Keskustan Opiskelijaliitto on huolissaan Keskustan puoluedemokratian tilasta.

Viime viikolla keskustalainen liikenne- ja viestintäministeri Anne Berner esitteli ministeriönsä tekemän selvityksen liikenneuudistuksesta. Uudistuksen keskeisiä kohtia olivat muun muassa liikenneverkon yhtiöittäminen, väylämaksujen käyttöönotto sekä autoveron poisto.

“Yhtiöittämisessä on uhka päätäntävallan siirtymisestä demokraattisesti valituilta päättäjiltä markkinavoimille. Autoverotuksen korvaaminen maksuperusteisella järjestelmällä olisi taas ollut nykyistä polttoaineverojärjestelmää eriarvoistavampi.” Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Arttu Karila linjaa.

Tavoite liikenneverkon korjausvelan korjaamiseksi on oikea. Esitellyt keinot ovat kuitenkin merkki siitä, että ministeriössä tehdyssä valmistelutyössä ei ole mietitty pienituloisten asemaa ja kaupunkien ulkopuolista väestöä. On valitettavaa huomata, etteivät keinot edistä Keskustan tavoitetta alueellisesta tasa-arvosta. Mikäli asia olisi käyty etukäteen läpi puoluedemokratiaa kunnioittaen, olisi selvityksen ongelmat havaittu ja korjattu ennen julkista ulostuloa.

Keskustan Opiskelijaliitto muistuttaa Keskustan johtoa siitä, että ministerien esittelemät julkaisut tulkitaan julkisuudessa herkästi esityksiksi. Ministerit edustavat kaikissa tekemisissään Keskustaa, eikä ministeri voi tehdä avauksia puhtaasti omissa nimissään. Keskustan linjan on oltava julkisessa keskustelussa kristallin kirkas ja yhdessä sovittu.

“Vaikka kaikkea ei tarvitsekaan pureskella valmiiksi ennen julkisuuteen tuloa, ei Keskustaa edustava ministeri voi tuoda tämän kokoluokan avauksia julki ilman sisäistä keskustelua.”, Arttu Karila painottaa.

Lisätietoja:
Arttu Karila
Puheenjohtaja
Keskustan Opiskelijaliitto
050 3897260
arttu.karila(a)keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli