Keskustan Opiskelijaliitto: Päällekkäisyyksien purkaminen ei saa johtaa osaamispohjan kaventumiseen

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) on huolissaan siitä, että opetus- kulttuuriministeriön valmisteilla oleva lakiesitys korkeakoulujen opetusyhteistyöstä kaventaa suomalaista osaamispohjaa. KOL vaatii ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen erilaisten tehtävien turvaamista lakiuudistuksessa.

 

Opetus- ja kulttuuriministeriö valmistelee lakia koskien ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen opetusyhteistyötä. Keskeinen tavoite laissa on ministeriön mukaan syvemmän yhteistyön ja paremman profiloitumisen mahdollistaminen korkeakoulujen kesken.

– Tiiviimpi yhteistyö yli raja-aitojen on hyvä asia, mutta sitä ei saa tapahtua ammattikorkeakoulujen ja yliopistojen roolien hämärtymisen kustannuksella, linjaa Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Arttu Karila.

Lakimuutos ei saa johtaa tilanteeseen, jossa korkeakouluille jää mahdollisuus asettaa tutkintotavoitteet alhaisimman yhteisen muuttujan mukaan. Tällöin on suuri pelko siitä, että opetuksen kehittämistä tehdään korkeakoulujen sisällä säästötavoitteet edellä.

-Työelämä on jo nyt pirstoutunut. Maailma monimutkaistuu entisestään ja tähän työmarkkinoiden murrokseen on myös Suomen koulutusjärjestelmän vastattava, Karila jatkaa.

Yhteistyön tiivistämisessä keskiössä tulee olla opiskelijan mahdollisuus koota osaamisen portfolio yhtenäisestä korkeakoulukentästä. Valinnanvapautena markkinoitu muutos olisi ehdotetun kaltaisena opiskelijan kohdalla väistämätön pakko, kun päätökset ulkoistuksista tehtäisiin korkeakoulujen toimesta. Rakenteiden sijaan asiaa tulee lähestyä opiskelijalähtöisesti ja todellinen opiskelijan valinnanvapaus keskiössä.

 

Lisätietoja:

Arttu Karila

puheenjohtaja

Keskustan Opiskelijaliitto

050 3897260

arttu.karila@keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli