Auli Piiparinen: Ehdolla opiskelijaksi

 

Toissa päivänä avautunut yhteishaku korke­a­kou­lujen suomen- ja ruot­sin­kie­li­siin haku­koh­tei­siin sijoittuu tänä vuonna varsin jännittävään aikaan. 15.3–5.4.2017 median pyörteissä pauhaavat politiikka, vaalikoneet ja tuhannet ehdokkaat.

Ehdolla tänä keväänä on siis niin tulevia kunnan­val­tuu­tet­tuja kuin korke­a­kou­luo­pis­ke­li­joita. Osa jopa kaksois­pes­tissä.

Vaikka valin­tak­ri­teerit ja hakukohteet näiden kahden pestin välillä eroavat, löytyy myös paljon yhteistä. Molempien ryhmien elämässä on läsnä odotus, into ja mahdollisuus tulla valituksi. Valmis­tau­du­taan pääsy­ko­kei­siin, valmis­tau­du­taan vaali­pa­nee­leihin ja kuntalaisten kohtaamiseen.

Yhteisen elämän­ti­lan­teen jakaminen ei kuitenkaan riitä kohtaamiseksi. Neljän vuoden kaudelle kunnalliseen päätök­sen­te­koon valittavat luovat jokaiselle nuijan kopautuksella asioita myös tuon vuosimäärän yli. Aikavälille, jossa olisi toivottavaa, että opiskelun perässä muuttavat nuoret näkevät juurensa elin­voi­mai­sena vaihtoehtona myös tule­vai­suu­dessa.

Tämän toteutumiseen tarvitaan nuoria päättäjiä ja ennen kaikkea keskus­te­lu­yh­teys kaikkien ikäpolvien välille. Opis­ke­li­ja­massan vaikuttavuus ei saa kärsiä, vaikka monella korkeakouluun pääsevällä koti­paik­ka­kunta vaihtuu.

Erityisen tärkeän aiheesta tekee kevään tuoreet ehdo­kas­ti­lastot. Allianssin tilastojen mukaan alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden osuus kaikista kunta­vaa­leihin asetetuista ehdokkaista on 8,9 prosenttia. Se on vähemmän kuin aiemmissa kunta­vaa­leissa.

Olipa mahan­poh­jas­sasi nyt opiskelu- ja/tai vaaliperhosia, nauti tulevasta muutoksesta. Vaikkei ensimmäisellä kerralla tärppäisikään, sinulla on oma vaikuttava paikkasi kuntalaisena myös valintojen ulkopuolella.

Pidetäänhän siitä huolta.

Auli Piiparinen

Kirjoittaja on Keskustan Opis­ke­li­ja­liiton liit­to­hal­li­tuksen jäsen.

 


Liittohallituksen jäsen Auli Piiparinen, kuva: Ilona Suuronen

Share the Post:

Related Posts

Maurin eu-tunti

Tervetuloa kuuntelemaan legendaarista Mauri Pekkarista Keskustaopiskelijoiden webinaariin. Tilaisuudessa Mauri pohjustaa poliittista tilannetta ja vastaa kiperimpiinkin kysymyksiin. Linkki: https://meet.google.com/sqd-exzz-jsk

Read More