Keskustan Opiskelijaliiton ylimääräinen liittokokous vaatii opiskelijakuntien ja ylioppilaskuntien toiminnan turvaamista julkisella rahoituksella

Keskustan Opiskelijaliitto kokoontui lauantaina 23.9. ylimääräiseen liittokokoukseen Helsingissä. Liittokokouksessa päätettiin liiton kanta koskien opiskelija- ja ylioppilaskuntien jäsenyyskäytäntöjä, eli ns. pakkojäsenyyttä.

Liittokokouksessa esitettiin pitkän yleiskeskustelun jälkeen kolme esitystä, joista jokainen toteutuessaan olisi muuttanut nykyistä käytäntöä. Nykyisin yliopisto-opiskelijat liittyvät ylioppilaskuntien jäseniksi hyväksyessään opiskelupaikkansa ja ammattikorkeakoulun opiskelijakuntien jäsenyys on vapaaehtoista.

 

Kokouksen kannaksi päätyi Jyväskylän Keskustaopiskelijoiden Lasse Heikkilän esitys. Esityksen mukaan jokaisessa korkeakoulussa tulee olla korkeakoulun tutkintoon tähtääviin opintoihin osallistuvista opiskelijoista koostuva opiskelija- tai ylioppilaskunta.

Opiskelija- ja ylioppilaskuntien tarkoituksen ja tehtävien tulee vastata pitkälti nykylainsäädäntöä. Näiden toteuttamiseen soveltuvasta toiminnasta aiheutuvat menot tulee suorittaa kansallisella tasolla säädetyllä julkisella rahoituksella. Myös nykyisin valtio tukee aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattavia järjestöjä.

– Liittokokous muodosti keskustalaisen ratkaisun vuosikausien kiistakapulaan. Esitys vahvistaa opiskelijoiden asemaa korkeakoulukentällä ja on ennen kaikkea yhdenvertainen jokaiseen opiskelijaan nähden. Keskustaopiskelijoiden kannan toteutuessa, opiskelijoiden ei tarvitse maksaa enää tietään sisään korkeakouluun, sanoo Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Arttu Karila.

– Nyt saatu päätös oli avaus korkeakouluvisiokeskusteluun opiskelijoiden roolista. Minkälainen opiskelijan aseman tulee olla korkeakouluyhteisössä, Karila kysyy.

– Opiskelijoilla tulee olla nykyistä vahvempi rooli osana korkeakoulujen päätöksentekoa. Yhteisöllisyyden luominen ja aktiiviseen kansalaisuuteen kasvattaminen tulee olla korkeakoulujen opiskelijayhteisöjen tärkeimpinä tehtävinä tulevaisuudessa, Karila linjaa.

Puheenjohtaja
Arttu Karila
puh. 050 3897260
arttu.karila@keskustaopiskelijat.fi

Keskustan Opiskelijaliitto kokoontui 23.9. Helsingissä ylimääräiseen liittokokoukseen.
Jaa tämä artikkeli