Keskustan Opiskelijaliiton liittokokous: Suomelle koulutuksen saavutettavuussuunnitelma

Suomelle on luotava suunnitelma, jolla torjutaan koulupudokkuutta, koulutuksen periytyvyyttä sekä asuinalueen, varakkuuden, sukupuolen, sosioekonomisen tai etnisen taustan vaikutusta koulutukseen hakeutumiseen. 

Keskustan Opiskelijaliiton liittokokous vaatii, että opetus- ja kulttuuriministeriö tekee yhteistyössä tilastokeskuksen ja sosiaali- ja terveysministeriön kanssa suunnitelman koulutuksen saavutettavuuden turvaamiseksi. Suunnitelma sisältää niiden ryhmien määrittelyn, jotka ovat aliedustettuina koulutuksessa, ja toimenpide-ehdotukset näiden ryhmien koulutukseen hakeutumisen helpottamiseksi. Keskiössä olisi vuosittainen mittarointi koskien koulutukseen hakeutumista estäviä tai hankaloittavia tekijöitä yhteiskunnassa.

– Tällä hetkellä esimerkiksi jo Irlannilla yksi koulutuspolitiikan tärkeimmistä tavoitteista on sosiaalipoliittisen näkökulman huomioiminen, Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Arttu Karila

 

Koulutuksen kokonaisvaltainen kehittäminen vaatii kokonaiskuvan hahmottamista ja suunnitelmallista koulutuksen tasa-arvon turvaamista yli ministeriörajojen. Vaikka koulutuksellinen tasa-arvo nähdään valtionhallinnon toimesta tärkeänä tavoitteena tälläkin hetkellä, sen edistäminen ja seuranta on epäsystemaattista. Suomessa koulutuksen periytyminen on lähtenyt kasvuun. Päätöksiä koulutuspolitiikasta ja opiskelijoiden toimeentulosta on tehty lyhytjänteisesti, huomioimatta edellisten päätösten vaikutuksia koulutukselliseen tasa-arvoon ja opiskelijoiden hyvinvointiin.

– Suunnitelma koulutuksen saavutettavuuden turvaamisesta voitaisiin saattaa Juho Saaren eriarvoisuusryhmän tehtäväksi. On tärkeää, että koulutuksessa muistetaan myös sen pehmeämpi puoli, sosiaalinen ulottuvuus, Keskustan Opiskelijaliiton vuoden 2018 puheenjohtaja Auli Piiparinen, linjaa.


Lisätietoja:

Arttu Karila
puheenjohtaja
Keskustan Opiskelijaliitto
puh. 050 3897260
arttu.karila@keskustaopiskelijat.fi

Auli Piiparinen
vuoden 2018 puheenjohtaja
Keskustan Opiskelijaliitto
piiparinen.auli@gmail.com

Jaa tämä artikkeli