Keskustan Opiskelijaliitto: maailman paras koulutus ja yhdenvertainen yhteiskunta kuuluvat periaateohjelmaan!

Keskustan Opiskelijaliitto (KOL) on jättänyt oman lausuntonsa Keskustan uudistuvaan periaateohjelmaan. Keskustaopiskelijat pitää luonnosta periaateohjelmasta hyvänä ja puolueen perusarvoja kunnioittavana. Keskustaopiskelijat vaativat ohjelmaan kuitenkin rohkeampia linjauksia yhdenvertaisuudesta ja koulutuksesta.

“Keskustan täytyy tunnustaa tämän maan kaikkien asukkaiden oikeus kunnioitettuun ja arvokkaaseen elämään,” linjaa KOL:n puheenjohtaja Auli Piiparinen.

Keskustaopiskelijat haluavat korostaa tasa-arvon saralta kaikkien parien yhdenvertaista kohtelua niin lain kuin ihmisten edessä, eri vakaumusten yhdenvertaista kohtelua sekä vapautta harjoittaa tai olla harjoittamatta uskontoa. Keskustaopiskelijat kiittävät puoluetta vähemmistöjen huomioimisesta periaateohjelmassa, ja tahtovat lisätä saamelaisten kielellisten ja kulttuurillisten oikeuksien toteutumisen edistämisen.

Keskustan Opiskelijaliitto ehdottaa periaateohjelmaan 101. periaatetta: “Koulutusta arvostaa niin yhteiskunta kuin yksilö. Siihen panostaminen nähdään sijoituksena tulevaisuuteen. Suomalainen koulutusjärjestelmä on kansainvälisillä mittareilla maailman kärjessä.”

Keskustalainen koulutuskeskustelu ei saa jämähtää alkiolaiseen ihanteeseen sivistyksestä. Me vaadimme konkretiaa: koulutuksen arvostuksen tulee näkyä investointeina ja rohkeana kehitystyönä. Kansainvälistymisen ja maailmalle avoimuuden tulee heijastua läpi koulutuspolun. Saavutettava koulutus ei ole ainoastaan varallisuus- tai kilometrikysymys: meidän täytyy varmistaa että erilaiset taustat tai asenteet eivät hankaloita yksilön hakeutumista koulutukseen.

“Me emme voi kutsua itseämme sivistyspuolueeksi hyvällä omatunnolla niin pitkään, kun emme kunnianhimoisesti edistä maailman parasta koulutusjärjestelmää ja keskustele sisällöistä. Keskustaopiskelijat näkevät tulevaisuuden suomalaisen koulutuksen maailman kärjessä niin tasa-arvon kuin laadun mittarein mitattuna. Onko puolue valmis nostamaan koulutuksen edistämisen ja uudistamisen periaatteidensa ytimeen?” haastaa Piiparinen.

Yhteystiedot:

Auli Piiparinen

puheenjohtaja

Keskustan Opiskelijaliitto

puh. 050 3897260

auli.piiparinen@keskustaopiskelijat.fi

 

KOL:n puheenjohtaja Auli Piiparinen kysyy onko puolue valmis nostamaan koulutuksen edistämisen ja uudistamisen periaatteidensa ytimeen.
kuva: Ilona Suuronen

 

 

Jaa tämä artikkeli