HEKO: HYYn keskityttävä opiskelijoiden edunvalvontaan

Me Helsingin Keskustaopiskelijat pidämme ongelmallisena tapaa, jolla 150-vuotisjuhlaansa viettävä Helsingin yliopiston ylioppilaskunta (HYY) osallistuu mielenilmaisuihin ilman sen edustajiston enemmistön suostumusta. Suomen suurimman ja vanhimman ylioppilaskunnan tulisi mielestämme kaikessa toiminnassaan keskittyä opiskelijaliikkeen kannalta keskeisiin asioihin.

Nyt HYYn hallitus on kokouksessaan 17.1.2018 päättänyt osallistua Eläinten ääni -mielenosoitukseen ja nimensä julkaisusta tukijoiden listalla. Myös Helsingin Keskustaopiskelijat kokevat eläinten hyvinvoinnista ja oikeuksista huolehtimisen tärkeäksi ja olemme yhtä mieltä siitä, että nykyinen eläinsuojelulaki kaipaa päivitystä. Siitä huolimatta mielestämme ylioppilaskunnan hallituksen ei tulisi ottaa tavakseen osallistua mielenosoituksiin kaikkien Helsingin yliopiston opiskelijoiden nimellä tilanteessa, jossa käsitys opiskelijoiden kannasta asiaan on vajavainen.

Ylioppilaskunnan hallituksen päätös ei ole riittävä mandaatti osallistua mielenosoituksiin, jotka eivät koske välittömästi opiskelijoiden asiaa. Pakkojäsenyyden ollessa voimassa tahto osanotosta pitäisi ehdottomasti lähteä koko 60 henkilön edustajistosta, sillä mitä kauemmas opiskelijoiden edunvalvonnassa mennään, sitä vaikeampaa HYY:n hallituksen on edes saada tietoa jäsenistönsä kannasta.

HYY on 27 000 Helsingin yliopiston opiskelijan muodostama poikkeuksellisen monimuotoinen yhteisö. Ylioppilaskunnan säännöissä on määritelty HYY:n tarkoitukseksi toimia muun muassa jäsentensä yhdyssiteenä. Arvolatautuneet päivänpolitiikkaan liittyvät kannanotot, jotka eivät liity suoranaisesti ylioppilaskunnan ydintoimintaan ovat omiaan lisäämään vastakkainasettelua opiskelijayhteisössä. Tästä syystä HYYn tulee mielestämme pidättäytyä tukemasta tahoja ja tapahtumia, joita ei ole edustajiston kokouksissa tuotu esille eikä päätetty enemmistön mandaatilla. Emme missään nimessä halua, että HYYn jäsenistön keskuudessa syntyy ylimääräistä erimielisyyttä tai vastakkainasettelua.

Helsingin Keskustaopiskelijat

Lisätietoja:
Helsingin Keskustaopiskelijat Arttu Koivulahti (arttu.koivulahti@helsinki.fi)

Lähteet:

Eläinten ääni -mielenosoituksen FB-sivut: https://www.facebook.com/events/2263451427013675/

Jaa tämä artikkeli