Keskustan Opiskelijaliiton Piiparinen: Järki käteen YTHS-keskustelussa

Keskustaopiskelijat on huolissaan YTHS-uutisoinnin ympärille muodostuneista virheellisistä ja yksinkertaistetuista tiedoista, ja vaatii työrauhaa YTHS-uudistuksen loppuun asti viemiselle. Kyseessä on osa laajempaa sosiaali- ja terveysalan uudistusta ja päätös opiskelijaterveydenhuollon erityisaseman säilyttämisestä tehtiin keskustalaisen ministerin johdolla.

“Samaan aikaan opiskelijoiden palveluiden yhdenvertaistaminen eli amk-opiskelijoiden pääsy YTHS:n palveluiden piiriin on pitkään tarvittu uudistus ja tasa-arvoteko. Tästä opiskelijaliikkeen toimijat ovat olleet yhtä mieltä”, huomauttaa Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Auli Piiparinen. “Korkeakouluopiskelijoiden terveystutkimus osoittaa,  että uudistus on kipeästi kaivattu. Amk-opiskelijoilla on huomattavasti yliopisto-opiskelijoita enemmän elintapoihin ja elämänhallintaan liittyviä ongelmia. Tämä kuvastaa sitä, että amk-opiskelijoilla ei ole kunnon pääsyä matalan kynnyksen palveluihin ja terveysneuvonnan pariin.”

Ilmoille väläytetty palvelukokonaisuuden karsinta ei ole seurausta amk-opiskelijoiden mukaan hyppäämisestä, vaan käynnissä olevasta laajemmasta sosiaali- ja terveydenhuollon uudistuksesta, joka tuo muutoksia erikoissairaanhoidon järjestämiseen. Uudistuksen myötä YTHS:n alta löytyy yleislääkärit, jotka lähettävät korkeakouluopiskelijat erikoislääkäreille tarvittaessa. Pääsyä erikoissairaanhoitoon ei olla eväämässä.

Uudistuksen myötä käyntimaksut ovat poistumassa korotetun perusmaksun ansiosta. Keskustaopiskelijat pitävät linjaa hyvänä, sillä kynnys käyttää palveluita ja hakea apua madaltuu.

“Palveluiden saavutettavuus on turvattava opiskelijalle riippumatta hänen opiskelu- tai asuinpaikkakunnasta tai tutkinnon laajuudesta: jokainen opiskelija onkin oikeutettu hyvään ja laadukkaaseen terveydenhuoltoon ympäri Suomen.” vaatii Piiparinen.

Lisätietoja:

Auli Piiparinen
puheenjohtaja
Keskustan Opiskelijaliitto

+358 50 389 7260
auli.piiparinen@keskustaopiskelijat.fi

 

 

 

Jaa tämä artikkeli