Puheenjohtajiston kommentit kehysriihestä

Sipilän hallituksen viimeinen kehysriihi kokoontui 10.-11.4.2018. Talouspoliittinen suunta loppuhallituskaudelle on saanut raaminsa ja Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtajisto kommentoi kolmea päätöstä.
—————————————————————————————————–
Keskustan Opiskelijaliitto kiittää hallitusta nopeasta reagoinnista toisen asteen suuriin oppimateriaalikustannuksiin. Aloite maksuttomasta toisesta asteesta sai kerättyä 50 000 nimeä maaliskuussa. Nyt kehysriihessä päätös lisätä 2. asteen opintorahaan oppimateriaalilisä kaikista vähävaraisimmille helpottaa kaikista eniten materialikustannusten kanssa painivia.

“Oppimateriaalilisä on hyvä alku kohti maksutonta toista astetta. Pelkästään tähän ei kuitenkaan voi tyytyä vaan Keskustaopiskelijat vaativat edelleen toimia toisen asteen kustannusten pienentämiseksi opiskelijoille. Kirjastopalveluiden kehittäminen on esimerkiksi kannatettava keino materiaalikustannusten vähentämiseen.” huomauttaa Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtaja Auli Piiparinen.
—————————————————————————————————–
Keskustaopiskelijat ovat tyytymättömiä hallituksen viimeisessä poliittisessa kehysriihessä tehtyyn päätökseen mah­dol­lis­taa al­le 30-vuo­ti­ai­den, yli 3 kuu­kaut­ta työt­tö­mi­nä ol­lei­den palk­kaa­mi­nen mää­rä­ai­kai­seen työ­suh­tee­seen il­man lain mu­kais­ta pe­rus­tet­ta.

Keskustaopiskelijat ovat tyrmistyneitä näin selkeästi eri ikäluokkia eriarvoistavasta politiikasta. On hyvä, että hallitus tahtoo taklata yritysten rekrytointiriskejä, mutta ikäsyrjinnälle ei ole perustetta. Nuorisotyöttömyys on huipussaan, eikä sitä, tai etenkään nuorten luottamusta yhteiskuntaan, korjata tarjoamalla alle 30-vuotiaille muita ikäluokkia heikompaa työmarkkina-asemaa.

”Millä perusteella 26-vuotiaalle ja 45-vuotiaalle työttömänä olevalle työnhakijalle saa tarjota erilaisia työsopimuksia? Tämä on puhdasta ikäsyrjintää, ja on omiaan vähentämään nuorten luottamusta omaan tulevaisuuteensa. Kun nuoren työmarkkina-asema on epävarma, on riskinä että esimerkiksi perheellistymiseen liittyviä suunnitelmia lykätään entisestään.  Tämä on myrkkyä jatkuvasti heikentyvälle huoltosuhteelle. Nyt tarvitaan nuorisomyönteistä politiikkaa!” vaatii Keskustan Opiskelijaliiton varapuheenjohtaja Emmi Paajanen.
—————————————————————————————————–Keskustaopiskelijat ovat tyytyväisiä hallituksen kehysriihessä esitettyihin tavoitteisiin liittyen jatkuvaan koulutukseen. Työvoimakoulutukset ja etenkin alan vaihdon helpottamiseen kohdistetut resurssit ovat tervetullutta elinikäisen oppimisen edistämistä, joka palvelee sekä tässä hetkessä että tulevaisuudessa. Tärkeintä on edistää kasvupalveluita ja täydennyskoulutusta kehittämällä koko järjestelmää ja hallituksen suunnittelema digitaalinen palvelukokonaisuus tukee tätä tavoitetta.

”Suomen työllisyys- ja talouskasvun keskellä on elintärkeää huolehtia myös osaamisen kasvusta. Koulutuksen ja työelämän linkin huomioiminen ja siihen panostaminen on elintärkeää toimintaa yhteiskunnassamme.” iloitsee Keskustan Opiskelijaliiton varapuheenjohtaja Eemeli Rajala.

Lisätietoja:

auli.piiparinen@keskustaopiskelijat.fi
emmi.paajanen@keskustaopiskelijat.fi
eemeli.rajala@keskustaopiskelijat.fi

 

 

Share the Post:

Related Posts