Keskustaopiskelijat: Jirka Hakala keskustan puoluesihteeriksi

Keskustan Opiskelijaliitto tukee Jirka Hakalan valintaa keskustan puoluesihteeriksi. KOL:n liittohallitus näkee Hakalassa kyvyn nostaa kansanliike uudestaan jaloilleen, puolueen toimijoita innostaen. Hakalan laaja järjestön tunteminen niin puoluetoimiston, erilaisten piirien ja yhdistysten kuin sisarjärjestön silmin on tarpeen edessä siintävien vaalien alla.

Keskustaopiskelijoiden mukaan Keskustan on tehtävä mukaansa kutsuvaa, sosiaalisesti oikeudenmukaista ja rohkeaa politiikkaa. Tasa-arvo, inhimillisyys ja sivistys eivät saa jäädä vain juhlapuheisiin – tarvitaan toimia näiden arvojen pohjalta. Keskustelulla on keskeinen rooli puolueen sisällä, niin myös ulospäin. Aikana jolloin ihmisten sitoutuminen puolueeseen on jyrkässä laskussa, tarvitaan keskustalaista politiikkaa, joka puhuttelee ja kutsuu mukaan taustaan katsomatta. Toimiva puolueorganisaatio on edellytys mielekkäälle toiminnalle puolueen kaikilla tasoilla. Puoluesihteeri on avainroolissa tämän organisaation kehittämisessä ja ylläpitämisessä.

Keskustan on puhuteltava nykyistä paremmin koko maassa ja etenkin kaupungeissa, jos puolue mielii jatkossakin pääministeripuolueen asemaan. KOL:n mukaan keskustan kaupunkitoimintaa tulee kehittää vahvalla kädellä ilman maaseutu-kaupunki-vastakkainasetteluun sortumista. Keskustaopiskelijat tietävät, että Hakalalla on näkemystä ja kokemusta raivata uutta tietä myös kaupunkityön ja uusien osallistumisen muotojen kehittämiseksi yhdessä kenttäväen kanssa.

“Nyt ei pidä tyytyä vakuuttelemaan omia vaan meidän on reippain ottein myös uudistettava puolueemme imagoa. Suomi tarvitsee keskustaa ja keskusta uutta otetta. Uskomme, että Jirkan asenteella ja tekemisen innolla on paljon annettavaa tähän työhön puoluesihteerin tehtävässä. Hänen järjestöosaamisensa ja näkemyksensä keskustan tulevaisuudesta luo vahvan pohjan puoluesihteerin työtä varten, ” toteaa Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Auli Piiparinen.

Hakala on toiminut Keskustan Opiskelijaliiton puheenjohtajana vuosina 2013-2014.

Lisätietoja:

Auli Piiparinen
puheenjohtaja
Keskustan Opiskelijaliitto

+358 50 3897 260
auli.piiparinen@keskustaopiskelijat.fi

kuva: jirkahakala.fi

 

Jaa tämä artikkeli