Nuorkeskusta: Keskustan ei pidä puolustaa eriarvoistavia päätöksiä

Tänään eduskunnassa keskustellaan välikysymyksestä, joka liittyy hallituksen kehysriihen linjaukseen mahdollistaa, että jatkossa alle 30-vuotias, yli 3 kuukautta työttömänä ollut voitaisiin palkata määräaikaiseen työsuhteeseen ilman perusteltua syytä.

Keskustanuoret ja Keskustaopiskelijat pitävät ehdottoman tärkeänä, että nuoret ovat työmarkkinoilla yhdenvertaisessa asemassa. Määräaikaiset työsuhteet lisäävät epävarmuutta tulevasta ja vaikeuttavat muun muassa luottokorttien ja asuntolainojen saantia. Nuorkeskusta haluaa muistuttaa, että myös Keskustan ylin päättävä elin puoluekokousten välillä, puoluevaltuusto, on ottanut asiaan kriittisen kannan kannanotossaan:

“Erityisesti nuoret naiset kärsivät työelämän aiheuttamasta epävarmuudesta pitkittyneiden ja ketjuttuneiden määräaikaisten työsuhteiden vuoksi. Puoluevaltuuston mielestä tulee pitää huoli siitä, että nuorilla on oikeus tasapuolisiin työmarkkinoihin sekä yhdenvertaiseen kohteluun lain edessä myös ehdotetuissa työsopimuslain muutoksissa.

Puoluevaltuusto velvoittaa Keskustaa päähallituspuolueena vauhdittamaan sellaista työllisyyspolitiikkaa ja perusturvan uudistamista, joka mahdollistaa työn helpomman tarjoamisen ja vastaanottamisen kunkin elämäntilannetta vastaavalla tavalla.”

Nuorkeskusta vaatii, että keskustalaiset ministerit ja kansanedustajat huomioivat puoluevaltuuston kannanoton omassa toiminnassaan. Työllisyyden parantamiseksi on tehty ja voidaan edelleen tehdä paljon parempiakin toimia, mutta iän perusteella eriarvoiseen asemaan asettaminen ei saa kuulua keskustalaiseen keinovalikoimaan. Koulutuksen saavutettavuuden tukeminen sekä työhön kannustava sosiaaliturva ovat hyviä, keskustalaisia työkaluja työllisyyden parantamiseen.

Lisätietoja:

Auli Piiparinen
Puheenjohtaja
Keskustan Opiskelijaliitto

+358 50 3897 260
auli.piiparinen@keskustaopiskelijat.fi

Suvi Mäkeläinen
Puheenjohtaja
Suomen Keskustanuoret

+358 50 384 6820
suvi.makelainen@keskustanuoret.fi

 

 

Jaa tämä artikkeli