Varapuheenjohtajaehdokas Hämäläinen: Tiesitkö? Tehokas vuorovaikutus on usein vain keskustelua vailla valmista!

 

”KOL on ennen kaikkea sivistys- ja kasvatusjärjestö, jonka kautta on mahdollista vaikuttaa politiikan kaikilla tasoilla ja oppia yhteiskunnasta.”

Näin toteaa Keskustaopiskelijoiden periaateohjelma. Keskustan Opiskelijaliitto on hyvä esimerkki siitä, miten joustavaa toiminta voi olla monella eri tasolla. Liittotoimiston hyvät välit puolueeseen ovat vaikuttavuutemme kannalta todella tärkeät.

Nyt on aika luoda malli, jossa jokainen rakkaan kasvatusjärjestömme jäsen on luontevassa yhteydessä keskustaopiskelijoille keskeisiin henkilöihin. Toimivan vuorovaikutuksen kautta voimme kasvattaa vaikutusvaltaamme entistäkin suuremmaksi.

Tulevana vaalivuonna valitaan uusia edustajia poliittisen toiminnan neljälle eri tasolle: edustajistoihin, maakuntiin, eduskuntaan ja Euroopan parlamenttiin. Tulevana supervaalivuonna luodaan pohja valittujen edustajien ja keskustaopiskelijoiden väliselle yhteistyölle.

Simppelinä ratkaisuna luontevaan vuorovaikutukseen on järjestelmällinen yhteydenpito. Tälläkin hetkellä osastot ovat yhteydessä edustajiinsa. Tapahtumiin vierailijoita saa verrattain kivuttomasti. Kuitenkin vaikuttavuuden ja jatkuvuuden lisäämiseksi olisi näppärää, jos uusille toimijoille voisi kootusti tuoda listan puolueen keskeisistä sivistyspuolen vaikuttajista. Tämä tukee suoraan myös keskustaopiskelijoiden kasvatusulottuvuutta. Koska onhan yhteys vaikuttajiin yksi keskeisimmistä tavoista viedä asioita eteenpäin.

Tulevana keväänä on siis hyvä luoda uuden vuorovaikutuksen malli niin kutsutusti puhtaalta pöydältä. Mikseipä keväällä siis voisi olla myös paikka muodostaa syksylle kiertue, johon jo nämä kätevästi kysytyt vastavalitut edustajat pyydetään mukaan?

Laura Hämäläinen
Tampereen Opiskelevien Keskustalaisten puheenjohtaja
Ehdolla Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi

 


 

 

 

Share the Post:

Related Posts