Varapuheenjohtajaehdokas Mäkinen: Maailmankuvani muovautuminen

Olen Janne Mäkinen 23-vuotias yhteiskuntatieteiden kandidaatti ja ehdolla Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi. Kun haen luottamusta tähän tehtävään, koen velvollisuudekseni kertoa, mistä maailmankuvani rakentuu. Jokainen meistä toimii elämässään maailmankuvan ja siitä kumpuavien arvojen ohjaamana. Niin minäkin. Maailmankuvani ohjaamana olen ehdolla myös Keskustaopiskelijoiden varapuheenjohtajaksi.

Synnyin ja kasvoin yrittäjäperheen lapsena, maaseudun rauhassa Ikaalisissa, Pirkanmaalla. Kävin kouluni kuuden kilometrin päässä pienehkössä kyläkoulussa, josta siirryin yläasteelle Ikaalisten yhteiskouluun ja myöhemmin pihan toiselle puolelle, Ikaalisten yhteiskoulun lukioon. Elämäni alun ympäristö on luonnollisesti muovannut vahvasti maailmankuvaani. Tästä ympäristöstä kumpuaa arvostukseni yritteliäisyyttä, yrittäjyyttä ja työntekoa kohtaan. Kyläkoulussa kouluni käyneenä arvostan myös pienen yhteisön tukea. Maaseudulla kasvamisen myötä ymmärrän myös mahdollisuuksien tasa-arvon merkityksen: jokaisella on asuinpaikastaan riippumatta oltava yhtäläinen mahdollisuus koulutukseen ja sivistykseen.

Oman roolinsa maailmankuvani muotoutumiseen on antanut lukion jälkeen suorittamani varusmiespalvelus ja reserviupseerikoulussa saatu johtajakoulutus. Varmasti suurin vaikutus oli vertaispalautteella, joka on muovannut mieleeni kriittisen asenteen oman toiminnan tarkasteluun. Asioiden mennessä pieleen, kannattaa ensin syytä etsiä omasta toiminnasta. Armeijan johtamiskokemus johdatti minut myös Lapin yliopistoon, johtamisen opintojen pariin.

Urheilun merkitystä maailmankuvani muovaajana en voi ohittaa, sillä urheilu laajalla lajien kirjolla on kuulunut aina keskeiseksi osaksi elämääni. Vaikka urheilu-ura ei tuonutkaan mainittavaa menestystä, se on antanut itselleni valtavasti. Olen oppinut joukkuepelistä, kurinalaisuudesta ja päämäärätietoisuudesta. Taitoja, jotka ovat keskeisiä ihmisen elämässä muutenkin. Urheilun muututtua mukavaksi harrastukseksi, keskeiseen osaan on noussut erilaiset opiskelijaprojektit, joiden kautta olen saanut edistää yrittäjyyttä ja lähiympäristön hyvinvointia. Näissä projekteissa olen oppinut paljon, erityisesti johtamisesta, tiimityöstä ja itsestäni.

Kaikesta tästä maailmankuvani rakentuu. Keskeisenä osana sitä on kristillinen arvopohja, jonka kautta näen jokaisen ihmisen arvokkaana ja tärkeänä, uuden alun ja samanlaiset mahdollisuudet ansaitsevana. Maailmankuvastani kumpuavat arvot olen tiivistänyt viiteen sanaan: armollisuus, rohkeus, rehellisyys, sivistys ja vastuullisuus.

Maailmankuvani ja arvoni ovat viimeisen vuoden aikana kirkastuneet, erityisesti Vaikuttajakiihdyttämön ansiosta. Hain ohjelmaan mukaan ystäväni kehotuksesta ja tulin valituksi ilman minkäänlaista kokemusta politiikasta. Tiedän siis omakohtaisesti, miten tärkeää mahdollisuuksien antaminen ja osallistaminen todella on. Hahmotin Vaikuttajakiihdyttämössä selvemmin omaa maailmankuvaani, arvoja ja niiden merkitystä omissa valinnoissa. Ymmärsin, että omien arvojen edistäminen edellyttää myös itsensä likoon laittamista. Oma maailmankuva ja arvot on syytä tehdä itselleen selviksi. Sen olen tehnyt.

Tältä pohjalta haluan antaa oman panokseni Keskustaopiskelijoiden kehittämiseen varapuheenjohtajan tehtävässä, johon uskon opintojeni ja työkokemukseni antavan hyvät edellytykset. Tehtävässä haluan edistää erityisesti sivistystä, kehittää Keskustaopiskelijoiden toimintaa entistä osallistavampaan suuntaan ja antaa osaltani oman panoksen koko Keskustapuolueen kehittämiseen. Seuraavissa blogeissa avaan tarkemmin ajatuksiani keskustalaisuudesta, sivistyksestä, johtamisesta ja kehitystyöstä.

Janne Mäkinen

Share the Post:

Related Posts