Keskustaopiskelijoiden liittokokous: Feministinen aluepolitiikka osaksi 2020-luvun Suomea

Keskustaopiskelijoiden Oulun liittokokous paaluttaa feministisen aluepolitiikan osaksi 2020-luvun Suomen kehitystä. Feministisellä aluepolitiikalla tarkoitetaan sitä, että sukupuoli ei tulevaisuuden Suomessa määritä asuinpaikkaa tai koulutusastetta. Keskustaopiskelijat näkee feministisen aluepolitiikan ratkaisuna alueiden eriytymiseen.

“Kyse on alueiden ja ihmisten tasa-arvosta, jonka pohjalla on jo pitkään kehittynyt rakennemuutos: kaupungistuminen, huoltosuhteen heikkeneminen sekä työn ja parisuhteen kohtaanto-ongelmat. Haastamme sekä keskustan puheenjohtaja ja elinkeinoministeri Katri Kulmunin että korkeakouluista vastaavan tiedeministeri Hanna Kososen etsimään tähän ongelmaan ratkaisuja”,  linjaa Keskustaopiskelijoiden puheenjohtajaksi vuodelle 2020 valittu Miriam Putula.

“Feministisellä aluepolitiikalla haemme ratkaisua alueiden polarisoitumiseen. Nuoret aikuiset ovat avainryhmä, jonka avulla ratkaistaan kärjistynyt poliittinen ilmapiiri, alueiden elinvoima ja väestökehityksen tuomat haasteet. On huolestuttavaa, että esimerkiksi Kainuussa tuhatta miestä kohti on 780 naista”, lisää liiton 1. varapuheenjohtajaksi valittu Janne Mäkinen.

Korkeakouluun hakevia on kohdeltava tasa-arvoisesti. Keskustaopiskelijat näkee, että tämä on huomioitava uudessa koulutuksen saavutettavuussuunnitelmassa. Hankittua osaamista on opiskeluiden jälkeen oltava mahdollista hyödyntää ympäri Suomen. Työn tekemisen ei tarvitse olla paikkaan sidottua. Esimerkiksi korkeaa osaamista vaativien työpaikkojen monipaikkaisuuden edistäminen voi olla osa Suomen uudistuvaa työelämää. Vapaus valita oma kotiseutu tulee ottaa vakavasti.

Liittokokous huomauttaa, että Keskusta on jo esittänyt yhdeksi keinoksi alueellistavaa opintolainan hyvitysjärjestelmää. Keväällä hallitusta muodostettaessa puolue vastasi hallitustunnustelija Antti Rinteen kysymyksiin näin: “Heikon väestökehityksen alueilla työskenteleville tulee ottaa käyttöön erillinen opintolainan hyvitysjärjestelmä, joka edistäisi osaavan työvoiman saatavuutta.”

“Tämä linjaus olisi yksi keino parantaa työvoiman kohtaanto-ongelmaa. Naapurimaassamme Norjassa alueellinen hyvitysjärjestelmä on jo toiminnassa – nyt on meidän ja ministereidemme aika tarttua toimeen ja sanoista tekoihin!” kehottaa Keskustaopiskelijoiden 2. varapuheenjohtajaksi valittu Eveliina Leskelä.

Feministisellä aluepolitiikalla Keskustaopiskelijat uskoo olevan positiivinen vaikutus myös maamme syntyvyyden kehitykseen. Ikäpolvien välinen kuilu ja kohtaanto-ongelma on syventynyt nuorten naisten pakkautuessa kaupunkeihin ja nuorten miesten jäädessä harvempaan asutulle seudulle. Vuonna 2018 julkaistun perhebarometrin mukaan miehille yksi syy lapsettomuuteen onkin seurustelukumppanin puute. Keskustaopiskelijat korostaa, että sukupuolesta tai taustasta riippumatta jokaisella tulee olla mahdollisuus korkeakouluttautua.

Lisätietoja:

Auli Piiparinen
puheenjohtaja
Keskustaopiskelijat

puh. +358 50 3897 260
auli.piiparinen@keskustaopiskelijat.fi

Miriam Putula
puheenjohtaja 2020
Keskustaopiskelijat

puh. +358 40 7606340
miriam.putula@gmail.com

Jaa tämä artikkeli