Vpj-ehdokas Mäkinen: Muutama sananen johtamisesta – työlista varapuheenjohtajalle

Tässä sitä ollaan, liittokokouksen kynnyksellä. Viimeisessä blogissa ennen viikonlopun kokousta pyrin tiivistämään konkreettista työlistaa varapuheenjohtajan tehtävään. Tässä tekstissä avaan myös muutamalla sanalla omia ajatuksiani johtajuudesta.

Johtamista on tullut pohdittua kohtalaisen paljon viimeisten vuosien aikana. Pohdinnat alkoivat alunperin armeijassa. Innostus johtamiseen ei kuitenkaan syttynyt sen kautta, että olisin kokenut olevani erityisen hyvä siinä. Päinvastoin, lähdin armeijan jälkeen opiskelemaan johtamista yliopistoon, sillä koin olevani todella huono johtaja. Epäonnistuin. Tämän kokemuksen jälkeen halusin lähteä tutkimaan tarkemmin, mikä johtamisessa oikein on niin vaikeaa.

Nyt neljäntenä opiskeluvuotena ajatukseni johtamisesta on muuttuneet. Hyvä johtaminen ei perustu yksilön suorittamiseen tai siihen, että johtajaksi pyrkivän tulisi olla osaamiseltaan paras. Johtamisessa on kyse mahdollistamisesta. Johtajan tärkein tehtävä on mahdollistaa muiden potentiaalin saavuttaminen ja onnistuminen. Tästä ajattelen olevan kyse myös varapuheenjohtajan tehtävässä. Ensisijaisena tavoitteenani on mahdollistaa viikonloppuna valittavan puheenjohtajan onnistuminen tehtävässään parhaalla mahdollisella tavalla.

Koen, että mahdollistan puheenjohtajan onnistumisen parhaalla mahdollisella tavalla omien vahvuuksieni pohjalta, joita ovat suuren kuvan hahmottaminen, analyyttinen pohdinta ja visionäärisyys. Käytännössä nämä vahvuudet tulevat esiin strategiatyössä ja uusien avauksien kehittämisessä järjestöllisen kehittämisen osalta.

Strategiatyön kehittäminen on näkemykseni mukaan Keskustaopiskelijoiden tulevan liittohallituksen tärkein tehtävä. Keskustalla on lopultakin hallussaan pitkään tavoiteltu salkku opetus- ja kulttuuriministeriössä. Nyt on ensiarvoisen tärkeää ottaa tästä mahdollisuudesta kaikki irti. Erityisesti tämä lähtökohta huomioiden, Keskustaopiskelijoille on luotava uusi strategia. Toisaalta myös itse strategiatyötä on kehitettävä uuteen suuntaan. Meidän on luotava oma mallimme strategiatyön tekemiseen, jonka lähtökohtana on laaja jäsenistön osallistaminen ja kyky kehittää strategiaa ketterästi toimintaympäristön muuttuessa. Strategia on kyettävä tekemään eläväksi eli viemään käytäntöön ja toisaalta elävöittämään eli luomaan edellytykset nopealle edelleen kehittämiselle.

Uusien järjestölliseen kehittämiseen liittyvien avauksien osalta olen aiemmassa blogissani avannut tavoitettani kehittää Keskustaopiskelijoista osallistavaa ohjelmatyön tekijää ja vuorovaikutteista vaikuttamiskanavaa. Konkretian tasolla tavoitteena voisi olla Keskustaopiskelijoiden oman osallistamisen tavan luominen. Kunnianhimoisena tavoitteena esitän, että tulevan vuoden aikana jokainen osasto kehittää yhden uuden tavan tuottaa politiikan sisältöjä opiskelijoille. Uudenlaisen suunnittelun käyttöönotto on mahdollista hyvinkin nopeasti. Toiminnan voisi käynnistää esimerkiksi liittohallituksen ohjaamilla työpajoilla, joissa osaston toimijat koulutettaisiin työpajojen vetämiseen omissa osastoissaan.

Tässäpä se olisi, työlista varapuheenjohtajalle. Sunnuntaina pyydän nöyrästi luottamusta sen toteuttamiseen. Tehdään yhdessä Keskustaopiskelijoista Suomen vaikutusvaltaisin opiskelijaliike.

Janne Mäkinen

Varapuheenjohtajaehdokas

Share the Post:

Related Posts