Vpj-ehdokas Mäkinen: Osallistavaa ohjelmatyötä ja vuorovaikutteista vaikuttamista – Keskustaopiskelijoiden kehittämisestä

Liittokokous lähenee, on aika tiivistää tahtia ja tuoda esiin konkretiaa siihen, miten Keskustaopiskelijoita tulisi mielestäni kehittää. Oman analyysini mukaan Keskustaopiskelijoiden keskeisimmät kehittämiskohteet liittyvät hyvin pitkälti johtamista lähellä oleviin aiheisiin. Unelmieni tilanteessa Keskustaopiskelijoiden toiminta tunnetaan osallistavasta ohjelmatyöstä ja vuorovaikutteisesta vaikuttamisesta. Mitä näillä tarkoitan?

Ihmisten aitoa osallistamista ja vuorovaikutteisuutta tarvitaan tässä hetkessä enemmän kuin koskaan. Jotta osallistamisen merkittävyyden voi ymmärtää, on lähtökohdaksi otettava toimintaympäristön laaja tarkastelu. Meidän tulee ymmärtää se, että kilpailijoitamme ei opiskelijaliikkeiden keskuudessa ole ensisijaisesti toiset puolueet. Puolueiden välillä valinnan tekee ihminen, joka on jo tehnyt päätöksen kiinnostua politiikasta. Tämän ulkopuolelle jää valitettavasti suuri ja osin hiljainenkin enemmistö, jota politiikka ei juurikaan kiinnosta. Tästä enemmistöstä meidän tulisi olla kiinnostuneita. Heidän osallistamiseen ja heidän kiinnostuksen herättämiseen meidän tulisi panoksia kohdentaa. 

Todellisia haastajiamme ovat kaikki muut vapaa-ajan käyttämisen muodot, jotka vievät mahdollisuuden antaa aikaa vaikuttamiselle. Poliittisen liikkeen onkin tehtävä vaikuttamisesta niin mielenkiintoista, että itsensä toteuttamisen vaihtoehtoja pohdiskeleva päätyy antamaan aikansa politiikalle muiden mahdollisuuksien sijaan. Miten tämä on mahdollista toteuttaa?

Uskon siihen, että ihmiset innostuvat vaikuttamisen kokemuksesta. Vaikuttamisen kokemuksen puolestaan synnyttää osallistaminen. Toiminnan ja tapahtumien suunnittelua on mahdollista toteuttaa uusia ihmisiä osallistavasti, ihminen keskiössä. Tämä näkökulma on kokemukseni mukaan valitettavan etäällä politiikan todellisuudesta. Esitän ratkaisuna osallistavaan ja ihmislähtöiseen toiminnan suunnitteluun muotoiluajattelua. Tiivistäen muotoiluajattelu tarkoittaa palveluiden suunnittelua ihminen keskiössä. Mikäs sen parempi lähtökohta kansanliikkeelle. 

Tämän tapaisen suunnittelun käyttöönotto on mahdollista hyvinkin nopeasti. Toiminnan voisi käynnistää esimerkiksi liittohallituksen ohjaamilla työpajoilla, joissa osaston toimijat opastettaisiin työpajojen vetämiseen. Tähän koen oman koulutukseni ja kokemukseni antavan hyvän lähtökohdan ja varapuheenjohtajana haluaisin kehittää tämän ympärille Keskustaopiskelijoiden oman toimintatavan.

Muotoilulähtöisyyden aika on oman arvioni mukaan koittava pian myös politiikassa. On kysyttävä, onko Keskustaopiskelijoilla rohkeutta ottaa toiminnan suunnitteluun rohkeaa, osallistavaa ja vuorovaikutteista lähtökohtaa? Näen Keskustaopiskelijat nimenomaisesti luontevana väylänä lähteä tekemään rohkeaa avausta uudenlaisen, osallistavan suunnittelutyön osalta. Olemme opiskelijaliike, jos Keskustassa KOL ei ota uusinta tieteen tarjoamaa tietoa ja osaamista käyttöön, kuka sen tekee?

Yhteinen suunnittelu innostaa paikallisia toimijoita ja tarjoaa tämän lisäksi uusia toiminnan tapoja, jotka vetävät uutta porukkaa mukaan. Tapahtumien ja toiminnan vuorovaikutteiseen suunnitteluun on helppo kutsua uusia toimijoita mukaan. Kaikki voittavat. Näin ainakin uskon. 

Janne Mäkinen

Varapuheenjohtajaehdokas

Jaa tämä artikkeli