Janne Mäkinen: Miltä näyttää KOL 2030?

Vahva tehokeino lukijoiden vakuuttamiseen on aloittaa teksti sen sisältöön liittyvällä lainauksella. Mikäli strategiasta kirjoittava haluaisi näin toimia, kohtaisi hän kirjoitustyössään suuren haasteen. Tämä haaste johtuu runsauden pulasta. Strategiasta, strategiatyöstä ja strategian johtamisesta on kirjoitettu erittäin paljon. Kirjojen runsauteen on syynsä, mutta mikäli tästä määritelmien paljoudesta pyrkisi etsimään jotain yhteneväisyyttä, voitaisiin kysyä mitä strategialla lopulta tarkoitetaan?

Kaikkein ytimekkäimmin strategia on suunnitelma tavasta tuottaa organisaatiolle menestystä tämän toimintaympäristössä. Tiedän, järkyttävän vaikeaselkoinen ja kapulakielinen ilmaus, mutta ytimeltään kuitenkin yksinkertainen, kuten strategiakin. Ei strategiassa ole lopulta sen erikoisemmasta kyse kuin toiminnan suunnittelusta hieman pidemmän tähtäimen päähän. Mutta tämä jos mikä on äärimmäisen tärkeää!

Mitä strategiasta sitten tulisi löytyä? Tähänkin on likipitäen yhtä monta vastausta kuin aiheesta esitettyä kirjallista kuvausta. Moni ajattelee kuitenkin Richard Rumeltin kuvauksen pitävän sisällään kohtalaisen hyvin sen, mitä strategiassa tulisi kuvata. Rumeltin kirjassa Good Strategy / Bad Strategy kerrotaan, että strategiasta tulisi löytyä seuraavan listauksen seikat, jotta sitä voitaisiin kutsua strategiaksi:

1) diagnoosi, joka kuvaa täsmällisesti organisaation haasteen.
2) valinnat, joita tehdään, jotta haasteesta selvitään.
3) suunnitelma toimenpiteistä, joilla valinnat toteutetaan.

Strategiasta tulisi siis toisin sanoen löytyä nykytilan analyysi ja sen pohjalta kehityskohteet, suunnitelmat siitä mihin asioihin keskitytään ja lopulta listaus konkreettisista toimenpiteistä näiden asioiden saavuttamiseksi. Kuulostaako järkevältä? Niin minustakin. Ja tästä on kyse myös Keskustaopiskelijoiden uuden strategian laadinnassa. Ja sille matkalle kutsun mukaan juuri sinut, hyvä ystävä.

Kun otsikossa kysyin miltä näyttää KOL 2030, oli se jo itsessään kutsu ajatustyöhön. Pohtimaan sitä, miltä järjestömme kymmenen vuoden kuluttua näyttää. En nimittäin itse usko lainkaan siihen, että loistava strategia syntyisi pienen piirin työn tuloksena. Olen oikeastaan varma siitä, että toimiva ja aidosti vaikuttava strategia luodaan yhteistyöllä, vuorovaikutuksessa. Siispä myös KOL:n uusi strategia on suunnitelmissa rakentaa vahvasti yhteistyössä, kaikkien jäsenten ajatusten pohjalta.

Työ on määrä aloittaa yhteisellä tapaamisella 25.4. klo 12. Ajan hengen ja viranomaisohjeiden mukaisesti tapaaminen on luonnollisesti etäyhteyksin toteutettava ”quarantee chill and strategy”. Tarkemmat ohjeet tähän ilmoittautumisesta löydät tapahtuman Facebook- tapahtumasta. Ensimmäisen tapaamisen tarkoituksena kiinnittää katse nykytilaan ja Rumeltin sanoin ”diagnoosiin”. Pohdimme siis sitä, miksi KOL on oikeastaan olemassa ja mitä haluamme olla vuosikymmenen lopussa.

Toisessa tapaamisessa tavoitteena on kiinnittää katse meille ominaiseen toiminnan tapaan. Siihen mitä vahvuuksia ja kehittämiskohteita järjestössämme juuri nyt on ja millaisten periaatteiden mukaan haluamme toimia jatkossa. Tämän tapaamisen on määrä toteutua verkkoyhteyksien välityksellä 16.5., jälleen kello 12.

Näiden kahden yhteyttämme lujittavan ja luottamustamme kohottavan tapaamisen ohella näkemyksiä on tarkoitus kartoittaa kirjallisessa muodossa kyselyillä. Näiden kyselyiden aiheet liittyvät vahvasti kahden tapaamisen teemoihin. Tavoitteena on, että ensimmäinen versio suunnitelmasta tuottaa organisaatiollemme menestystä toimintaympäristössä lähtee lausuntokierros ykköselle kesäkuukausien aikana. Lopulta tavoitteena on hyväksyä uusi ja upea strategia Keskustaopiskelijoille syksyn 2020 liittokokouksessa.

Tästä siis on strategian ja Keskustaopiskelijoiden strategiatyön kohdalla kyse. Kutsun sinut, hyvä ystävä, mukaan miettimään sitä, missä KOL on kymmenen vuoden kuluttua. Jos joskus, niin nyt on todella mahdollisuus vaikuttaa tulevien vuosien suuntaan. Juuri sinun mielipiteilläsi on aitoa merkitystä. Nähdään siis ensimmäisessä etätapaamisessa 25.4. klo 12!

Janne Mäkinen

Share the Post:

Related Posts

7555 X Kiitos

Keskustaopiskelijat ry haluaa onnitella jäsentensä hyvistä tuloksista! Eurovaalit ovat ohi ja keskusta säilytti kaksi paikkaansa. Pikaisen analyysin perusteella on kuitenkin

Read More