Keskustaopiskelijat: Korkeakouluopiskelijoiden palkattomattomista harjoitteluista luovuttava

Keskustaopiskelijat esittää puoluekokoukselle, että palkattomista korkeakouluharjoitteluista luovuttaisiin. 

Harjoittelu kuuluu osaksi useita korkeakoulututkintoja. Harjoittelun tärkeimpänä tavoitteena on opiskelijan oppiminen, mutta opiskelijat ovat alansa osaajia, joiden työpanos työantajalle on verrattavissa palkattuihin työntekijöihin. Kuitenkin harjoitteluiden palkallisuus vaihtelee ympäri maan. Työharjoitteluista saatu korvaus riippuu koulutusalasta, paikkakunnasta sekä työpaikkojen kysynnästä. 

Osalla paikkakunnista työharjoittelupaikoista on niin paljon kysyntää, että paikkoja ei riitä jokaiselle. Tällöin työnantajilla on varaa valita opiskelijoista heidät, jotka suostuvat tekemään töitä korvauksetta. Usein harjoittelupaikka on otettava vastaan toiselta paikkakunnalta ja näissä tapauksissa matkoista aiheutuvat kulut jäävät usein opiskelijan itsensä maksettaviksi.

Palkattomat työharjoittelut ovat epätasa-arvoisuuden lisäksi iso uhka opiskelijan jaksamiselle, erityisesti korkeiden asumiskustannusten vuoksi. Osa opiskelijoista joutuu käymään harjoittelun lisäksi palkallisessa työssä saadakseen elämiseen tarvittavat rahat. Tämä tilanne ei ole kestävä. 

On selvää, ettei opiskelijan korvaus voi olla valmistuneiden ammattilaisten tasolla, mutta jokaisen opiskelijan tulisi saada työharjoittelustaan kohtuullinen korvaus. Opiskelijan ei tulisi joutua valitsemaan arvokkaan työkokemuksen ja taloudellisen toimeentulon välillä. 

Tämän lisäksi esitämme, että sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistuksen yhteydessä tulee varmistaa, että sote-alojen harjoittelujen korvaukset kirjataan yhdenvertaisesti lakiin ja ammattikorkeakoulujen korvausvelvoite poistuu.

Kirjoittaja:

Janne Mäkinen

1. varapuheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry

Lisätietoja:

Miriam Putula

puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry

050 3897260

Jaa tämä artikkeli