Keskustaopiskelijat: Kuntien korvattava opiskelevien kunnan luottamushenkilöiden matkoja kotipaikkakunnalle

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että kuntien tulisi tukea matkakorvauksin päätoimisesti opiskelevien kunnan luottamustehtäviä matkoja opiskelupaikkakunnalta kotipaikkakunnalle. Nuorelle nousee helposti kynnys lähteä ehdolle kuntavaaleissa, koska he tietävät, että edessä on muutto toiselle paikkakunnalle opiskelemaan.  

Monelle opiskelijalle on tärkeää vaikuttaa oman kotipaikkakuntansa asioihin sekä säilyttää siteensä sinne, mutta matkustaminen hoitamaan kunnan luottamustehtäviä on usein kallista. Matkakustannusten korvaaminen on pieni raha kunnalle, mutta merkittävä opiskelijalle. Matkakorvaukset sitouttaisivat opiskelijoita paremmin kotipaikkakuntaansa ja kannustaisivat hoitamaan luottamustehtäviä. 

Keskustalla on perinteisesti ollut paljon nuoria ehdokkaita ympäri Suomen, vaikka nuoria on haastava saada ehdolle. Siksi olisi luonnollista, että Keskustan tahtotila olisi tukea nuorien vaikuttajien osallisuutta.

Matkakustannuksia korvattaisiin päätoimisesti opiskeleville, kun he osallistuvat kunnan toimielinten virallisiin kokouksiin. Matkakorvaus kattaisi edestakaisen matkan opiskelupaikkakunnalta kotikuntaan.

Lisätietoja:
Miriam Putula
puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat ry
050 3897260

Jaa tämä artikkeli