Keskustaopiskelijat: Opintojen aikainen aktiivisuus tunnustettava

Keskustaopiskelijat esittää Keskustan puoluekokoukselle, että jokaisen opiskelijan on saatava asianmukainen palkkio järjestötoiminnasta opintopisteiden muodossa. Järjestötoiminta kehittää työelämätaitoja, joita luennoilla ja kursseilla ei saa, kuten projektinhallintataitoja, viestintää ja sosiaalisia taitoja.

Opintoaikojen kiristykset ovat johtaneet siihen, että opiskelijoiden into järjestötoimintaan ja kansalaisaktiivisuuteen on laskenut. Tämä on johtanut siihen, että järjestötyö kasaantuu yhä harvemman harteille. Aikaa ei ole sekä opintoihin että järjestötyöhön.

Monilla on kiinnostusta järjestötyöhön, mutta lyhyen opintoajan myötä aikaa ei ole siihen. Kun erilaisissa järjestöissä toimimisesta saisi opintopisteitä, opiskelijoiden innokkuus järjestötoimintaan voisi kasvaa. Kynnys järjestötyöhön lähtemiseen pienenisi, kun tiedettäisiin, ettei työtä tarvitse tehdä yksin, sillä useampi olisi tekemässä sitä. Opinnotkaan eivät viivästyisi järjestötyön takia, sillä samalla karttuisi opintopisteitä.

Korkeakoulujen on tunnistettava ja tunnustettava muuallakin kuin korkeakouluissa tai niiden järjestöjen piirissä tapahtuva järjestötyö. Poliittisten järjestöjen, yritysten, yritysyhteisöjen ja harrastusjärjestöjen opettamat taidot ovat yhtä arvokkaita kuin korkeakoulujärjestöjen opettamat taidot.

Järjestötyössä oppii tärkeitä työelämätaitoja, kuten vuorovaikutustaitoja, vapaaehtoisten johtamista, kampanjointia sekä ryhmätyötaitoja. Nämä ovat yhtä tärkeitä taitoja kuin oman alan asioiden osaaminen. Keskustan tulisikin kannustaa opiskelijoita sydämen sivistykseen, aktiiviseen kansalaisuuteen, muiden arvostamiseen sekä omien vahvuuksien ja heikkouksien reflektointiin.

Kirjoittaja:
Ella Veteläinen
liittohallituksen jäsen, Keskustaopiskelijat

Lisätietoja:
Miriam Putula
puheenjohtaja, Keskustaopiskelijat
050 2897260

Jaa tämä artikkeli