Keskustaopiskelijat ry:n liittokokous 7.11.

Keskustaopiskelijoiden sääntömääräinen liittokokous pidetään tänä vuonna 7.11.2020. Kokouspaikkana on Keskustan puoluetoimisto Helsingissä osoitteessa Apollonkatu 11 A, 00100.

Kokous alkaa lauantaina klo 10:00 ja tavoitteena on pitää koko kokous lauantain aikana.

Vallitsevasta koronatilanteesta johtuen liittohallitus kuitenkin vahvasti suosittaa, että kokousedustajat ja tarkkailijat osallistuvat kokoukseen etänä.

Kokoukseen on pakollinen ennakkoilmoittautuminen etäosallistumista varten. Ennakkoilmoittautuminen päättyy perjantaina 30.10. ko 23:59. Ilmoittaudu täällä.

Kokouksesta ja valmistelevista valiokuntien kokouksista lähetetään ohjeistusta kokoukseen ilmoittautuneille 31.10.

Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokouksessa hyväksytään liiton uusi strategia, sosiaalipoliittinen ohjelma ja kuntavaaliohjelma.

Liittokokouksessa käsiteltävät asiakirjat löytyvät täältä.

Liittokokouksen valiokuntien valmistelevat kokoukset pidetään seuraavasti:
Poliittinen valiokunta kokoontuu 3.11. klo 18
Järjestö- ja talousvaliokunta 4.11. klo 18
Menettelytapavaliokunta 6.11. klo 17

Osastojen oikeus lähettää kokoukseen kokousedustajia perustuu osastojen jäsenmäärään. Sääntöjen mukaan jäsenmäärä tarkistetaan 30 päivää ennen kokousta. Osastoille tullaan lähettämään tieto nimettävien kokousedustajien maksimimäärästä 9.10. Osastojen on käsiteltävä kokousedustajien valintaa joko sääntömääräisissä yleiskokouksissaan tai pidettävä asiaa varten ylimääräinen syyskokous. Mallisääntöjen mukaan osaston yleisen kokouksen koollekutsumisaika on kolme vuorokautta.

LIITTOKOKOUKSEN ESITYSLISTA 

 1. Kokouksen avaus 
 1. Valitaan kokoukselle kaksi puheenjohtajaa, kaksi sihteeriä, kaksi pöytäkirjantarkastajaa sekä neljä ääntenlaskijaa.
 1. Kokouksen osanottajien, laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen
 1. Esityslistan hyväksyminen kokouksen asialistaksi
 1. Kokouksen menettelytapajärjestyksen hyväksyminen
 1. Kokoukselle tuotavat tervehdykset
 1. Valiokuntien asettaminen
 1. Vuoden 2019 toimintakertomuksen ja vuoden 2019 tilinpäätöksen esittely
 1. Vuoden 2021 toimintasuunnitelman ja vuoden 2021 talousarvion esittely
 1. Vuoden 2021 matkustusohjesäännön ja vuoden 2021 talousohjesäännön esittely
 1. Liittokokoukselle tulleiden aloitteiden esittely
 1. Liittokokouksen kannanottojen esittely
 1. Vuoden 2019 liittokokouksen hyväksyttyjen aloitteiden ja ponsien toimenpiteiden esittely
 1. Liiton strategian esittely
 1. Sosiaalipoliittisen ohjelman esittely
 1. Kuntavaaliohjelman esittely
 1. Yleiskeskustelu 
 1. Liiton vuoden 2019 toimintakertomuksesta päättäminen
 2. Liiton tilinpäätöksen hyväksyminen ja taseen vahvistaminen vuodelta 2019 sekä tili- ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille 
 1. Liiton strategiasta päättäminen
 1. Liiton vuoden 2021 toimintasuunnitelmasta päättäminen
 2. Jäsenmaksun suuruudesta päättäminen ja jäsenmaksuosituksesta päättäminen
 1. Edustajien matka- ja päivärahoista, liittohallituksen jäsenten korvauksista ja  toiminnantarkastajien palkkioista päättäminen
 1. Vuoden 2021 matkustusohjesäännöstä päättäminen
 1. Vuoden 2021 talousohjesäännöstä päättäminen
 1. Liiton vuoden 2021 talousarviosta päättäminen
 2. Sosiaalipoliittisesta ohjelmasta päättäminen 
 1. Kuntavaaliohjelmasta päättäminen
 1. Osastojen aloitteista päättäminen 
 1. Liiton vuoden 2021 puheenjohtajan vaali 
 1. Liiton vuoden 2021 varapuheenjohtajien vaali 
 1. Liiton vuoden 2021 liittohallituksen jäsenten ja varajäsenten vaali 
 1. Liiton ehdokkaan vaali Suomen Keskusta r.p:n puoluehallituksen jäseneksi ja varajäseneksi vuodelle 2021 
 1. Liiton ehdokkaan vaali edustajaksi Suomen Keskustanuorten hallitukseen vuodelle 2021
 1. Liiton toiminnantarkastajan ja varatoiminnantarkastajan valinta vuodelle 2021 
 1. Kokouksen kannanotoista päättäminen
 1. Muut esille tulevat asiat
 1. Kokouksen päättäminen
Jaa tämä artikkeli