Aluevaaliblogi: Hyvinvointialueet eivät voi olla panostamatta mielenterveyspalveluihin

Viime kuussa, käytännössä aluevaalien alla, julkaistiin korkeakouluopiskelijoiden terveys- ja hyvinvointitutkimuksen (KOTT, 2021) tulokset. Tulokset olivat hälyttäviä. Esimerkiksi joka kolmas korkeakouluopiskelija kärsii ahdistus- sekä masennusoireista ja psyykkisiä oireita sekä kuormittuneisuutta oli suhteessa yleisempää kuin koko aikuisväestöllä. Korkeakouluopiskelijat eivät ole asian kanssa yksin, vaan mielenterveysongelmat ovat lisääntyneet koko väestöllä. 

Mielenterveyspalveluihin ei voida olla panostamatta. Katseet kääntyvätkin hyvinvointialueihin, jotka päättävät jatkossa mielenterveyspalveluista. On toki huomioitava, etteivät korkeakouluopiskelijoiden terveyspalvelut eli Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiön (YTHS) palvelut siirry hyvinvointialueiden alaisuuteen. YTHS tarjoaa siis jatkossakin korkeakouluopiskelijoille mielenterveyspalveluita, mutta esimerkiksi päivystystä vaativassa kiireellisessä mielenterveyden haasteessa korkeakouluopiskelijat eivät käänny YTHS:n vaan hyvinvointialueen puoleen. 

Samalla on hyvä muistaa, että harva korkeakouluopiskelija käyttää YTHS:n palveluita koko elämäänsä – opintojen jälkeen korkeakouluopiskelijat palaavat hyvinvointialueiden asiakkaiksi. Lisäksi mielenterveyspalveluita tarvitsevat muutkin kuin opiskelijat. Siksi aluevaalit ovat merkittävät.

Miten hyvinvointialueiden pitäisi mielenterveyspalveluihin panostaa? 

Ensinnäkin jokaisen ihmisen on yhdellä yhteydenotolla saatava oikea-aikaista hoitoa, myös mielenterveyspalveluissa. Apua on saatava silloin, kun sitä tarvitsee. Kiireettömissäkin tapauksissa mielenterveyspalveluiden piiriin tulee päästä vähintään viikon sisällä yhteydenotosta. 

Toiseksi mielenterveyspalvelut ovat samalla myös lähipalveluita. Perustason mielenterveyspalveluita tulee saada lähiterveysasemalta, kouluista ja oppilaitoksista sekä myös sähköisesti. 

Kolmanneksi hyvinvointialueiden on vahvistettava matalan kynnyksen mielenterveyspalveluita. Tämä tarkoittaa esimerkiksi, että hyvinvointialue tarjoaa matalan kynnyksen keskusteluapua puhelimitse tai chat-palvelun kautta ja että psykiatrinen sairaanhoitaja on osa oppilas- ja opiskelijahuoltopalveluita. 

Kaiken lisäksi on tärkeää, että mielen hyvinvointiin liittyviä ennakkoluuloja sekä tabuja poistetaan. Mielen hyvinvoinnin tulee olla yksi hyvinvointialueiden keskeisistä strategisista teemoista ja tavoitteista.  

Keskustaopiskelijat ympäri maata vaikuttavat niin hyvinvointialueilla kuin YTHS:nkin suuntaan – siksi aluevaaleissa kannattaakin äänestää juuri heitä. Käytä siis ääntäsi ja vaikuta. 

Arttu Laaksonen
Kirjoittaja on Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja. 

Aluevaalien ennakkoäänestys on jo käynnissä, ja jatkuu aina tiistaihin 18. tammikuuta asti. Varsinainen vaalipäivä on sunnuntai 23. tammikuuta. Lue lisää aluevaaleista keskusta.fi/aluevaalit tai vaalit.fi/aluevaalit

 

Share the Post:

Related Posts

7555 X Kiitos

Keskustaopiskelijat ry haluaa onnitella jäsentensä hyvistä tuloksista! Eurovaalit ovat ohi ja keskusta säilytti kaksi paikkaansa. Pikaisen analyysin perusteella on kuitenkin

Read More