Keskustaopiskelijat: Alueelliselle opintolainahyvitykselle korkeakouluopiskelijoiden tuki

Tiede- ja kulttuuriministeri Antti Kurviselle on tänään luovutettu alueellista opintolainahyvistyskokeilua puoltava esiselvitys. Keskustaopiskelijat kannattaa kokeilun aloittamista.

Kyselyyn vastanneista ammattikorkeakouluopiskelijoista lähes kolme neljäsosaa ja yliopisto-opiskelijoista noin kaksi kolmasosaa vastasi, että 2 600 euron vuotuinen alueellinen opintolainahyvitys kannustaisi heitä muuttamaan tai jäämään töihin harvaan asutulle alueelle.

“Esiselvitys osoittaa, että alueelliselle opintolainahyvitykselle on vahva tuki korkeakouluopiskelijoilta” toteaa Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Arttu Laaksonen.

Keskustaopiskelijoiden mielestä sivistyspääoma ei saa olla pelkästään suurten kaupunkien oikeus. Alueellinen opintolainahyvitys onkin yksi konkreettinen ratkaisu edistää feministisen aluepolitiikan toteutumista Suomessa. Tavoitteena on estää ihmisten ja alueiden välinen polarisoituminen sekä varmistaa osaava työvoima vahvistamaan lähipalveluita myös suurten kaupunkien ulkopuolella.

“Hyvitysmallilla haetaan konkreettisia ratkaisuja, jotta ihmisten perusoikeudet pystytään turvaamaan koko Suomessa. Kyse on siitä, että esimerkiksi jokaisen lapsen yhtäläiset oikeudet laadukkaaseen perusopetukseen turvataan asuinpaikasta riippumatta.” jatkaa Laaksonen.

Keskustaopiskelijat korostaa, ettei alueellisella opintolainahyvityksellä pyritäkään ratkaisemaan opiskelijoiden toimeentuloa, vaan luoda ratkaisuja yhteiskunnan polarisoitumiseen.

Lisätietoja:

Arttu Laaksonen
Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja

+358 50 389 7260
arttu.laaksonen(a)keskustaopiskelijat.fi

Jaa tämä artikkeli