Keskustaopiskelijoiden liittokokous: Tehdään näistä sivistysvaalit

Keskustaopiskelijoiden liittokokous paaluttaa tulevan kevään eduskuntavaalien olevan sivistysvaalit. Sivistys ei saa jäädä talouden ja turvallisuuden teemojen jalkoihin. 

Tällä hetkellä tulevaisuus näyttää monen opiskelijan ja nuoren silmin erityisen epävarmalta. Opiskelijoiden ja nuorten tulevaisuudenhuolissa korostuvat muun muassa maailman tilanne ja käynnissä oleva sota, ilmastonmuutos sekä talous.

— Nimenomaisesti inhimillisellä sivistyspolitiikalla pystymme vastaamaan opiskelijoiden ja nuorten tulevaisuudenhuoliin. Sivistys on avainasemassa, kun haemme ratkaisuja globaaleihin kriiseihin, luomme kestävää talouskasvua sekä ennen kaikkea mahdollistamme jokaiselle mielekkään elämän, painottaa vuodelle 2023 valittu Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Olivia Löytänen

Liittokokous painottaa, että suomalainen kriisinkestävä yhteiskunta on vuosikymmenten ajan nojannut vahvoihin sivistyspalveluihin, muun muassa saavutettavaan koulutukseen, kirjasto- ja kulttuuripalveluihin sekä liikuntaan ja harrastamiseen. 

— Suomi on rakentunut ja rakentuu tulevaisuudessakin sivistyksen pohjalle. Keskustan johdolla Suomesta tulee rakentaa sivistyksen kansanvalta, linjaa Löytänen. 

 

Keskustan on oltava sanojensa mittainen — ratkaisuja etsivä sivistysliike

Keskustaopiskelijoiden liittokokouksen painottaa, että Keskustan eduskuntavaalikampanjan tulee rakentua sivistyksen pohjalle. 

— Keskusta on oltava se kansanliike, joka pystyy historiallisen vaikeassa tilanteessa palauttamaan ihmisten tulevaisuudenuskoa. Suomea on puolustettava niin sisäiseltä polarisaatiolta ja eriarvoistumiselta kuin ulkopuolisilta turvallisuusuhilta sekä globaaleilta kriiseiltä, jyrähtää Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja Arttu Laaksonen

Liittokokous painottaa, että Keskustan on palattava juurilleen: vahvaksi sivistysliikkeeksi, joka puolustaa demokratiaa ja sivistystä. 

— Eduskuntavaalien vaalipäivänä jokainen suomalainen tunnistaa Keskustan sivistysliikkeeksi. Tämän tavoitteen saavuttamiseksi keskustalaisten tulee kohdata jokainen suomalainen seuraavan puolen vuoden aikana muun muassa toreilla, sosiaalisessa mediassa tai tapahtumissa, linjaa Laaksonen.

 

***
Keskustaopiskelijoiden Joensuun liittokokouksen 5.-6.11.2022 kannanotto

 

Lisätietoja

Arttu Laaksonen
Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja 2022
puh. 050 389 7260
arttu.laaksonen@keskustaopiskelijat.fi

Olivia Löytänen
Keskustaopiskelijoiden puheenjohtaja 2023
olivia.loytanen@kol.fi

Jaa tämä artikkeli