Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ja Tampereen kokoomusopiskelijat: Yliopistomme suunta on väärä – Mari Wallsin tulee ymmärtää jättää tehtävänsä!

Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset ja Tampereen kokoomusopiskelijat ovat huolissaan Tampereen yliopiston johtamisesta ja suunnasta. 

Viimeisimmän työhyvinvointimittauksen mukaan 54 prosenttia Tampereen yliopiston työntekijöistä ei suosittelisi yliopistoa työnantajana muille. Tämän taustalla on huolestuttava kehityskulku Tampereen yliopiston johtamisessa. Viimeaikaisen uutisoinnin (HS 21.1.2023) ja keskustelun perusteella opiskelijoita ei kuulla heitä koskevissa asioissa tai kuuleminen on näennäistä. Esimerkiksi todistusuudistuksen kohdalla opiskelijoita ei ole kuultu, vaikka paperisilla todistuksilla on opiskelijoille suuri symbolinen merkitys.

Myös aiemmat esitykset tilaleikkauksista kertovat karua kuvaa yliopiston johdon suhtautumisesta opiskelijoihin ja opetukseen. Professorit ja tutkijat joutuvat tekemään ylimääräisiä hallinnollisia töitä, ja tämä vie aikaa aidosta opetuksesta ja tutkimustyöstä. Näiden epäkohtien lisäksi yliopiston hallitus ei suostu ottamaan vastaan kritiikkiä.

Mari Walls tuli uuden Tampereen yliopiston rehtoriksi korkeakoulujen yhdistyttyä vuoden 2019 alussa. Yhdistymisen potentiaali on monelta osin valunut hukkaan ja yliopiston imago kärsinyt. Johdon vaihtuvuus on ollut suurta ja hallinnossa valtaa on keskitetty rehtorille (HS 12.12.2021). Viestinnällä on pyritty luomaan ulospäin siloteltua kuvaa yliopistosta samalla, kun yliopiston sisäiset ongelmat on vaiettu. Myös yliopiston prioriteetit ovat hukassa.

Nykyisen rehtorin Mari Wallsin kausi loppuu tänä vuonna ja hän hakee jatkokautta. Tehtävän hakuilmoituksessa toivottiin yliopistoyhteisön johtamista ”edistäen tieteellistä erinomaisuutta, opetuksen laatua ja henkilöstön osaamista ja hyvinvointia”. Näitä ei Walls johdossa edistä. Hän on toistuvasti ohittanut kritiikin väittämällä, että päätöksenteko on asianmukaista ja yliopistossa tehdään huippututkimusta. Jos näin olisi, eikö sen pitäisi näkyä henkilöstön hyvinvoinnissa ja yliopiston houkuttelevuudessa?

Pääongelma ei ole yliopistojen yhdistymisen luomat ymmärrettävät haasteet, vaan yliopiston johdon suhtautuminen opiskelijoihin ja henkilökuntaan – heihin, joista yhteisö muodostuu. Mielipiteitä ja kehitysehdotuksia on ilmaistu, mutta niitä ei ole otettu vakavasti. Yliopiston tärkein tehtävä on sivistää ja tehdä tutkimusta, ja tämä tehtävä on Mari Wallsin rehtorikaudella vaarantunut. Yliopisto on akateeminen laitos, jota tulee johtaa opetuksen ja tutkimuksen ehdoin.

Mari Wallsin pitäisi ymmärtää jättää tehtävänsä ja unohtaa toiselle kaudelle pyrkiminen!

Tampereen Opiskelevat Keskustalaiset
Tampereen kokoomusopiskelijat

Lisätietoja:

Tilda Karhumaa, Tampereen opiskelevien keskustalaisten puheenjohtaja
puh. 044 999 6799

Annu Jaakkola, Tampereen kokoomusopiskelijoiden puheenjohtaja
puh. 044 355 4618

Jaa tämä artikkeli